Poland
20 lat Aon Hewitt w Polsce i 10 lat Programu Najlepsi Pracodawcy

20 lat Aon Hewitt w Polsce i 10 lat Programu Najlepsi Pracodawcy

W październiku 2015 roku Aon Hewitt – polski oddział firmy będącej światowym liderem doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim – świętuje 20 urodziny. Jubileusz zbiega się z 10-leciem Programu Najlepsi Pracodawcy (PNP), którego pierwszą edycję w Polsce przeprowadziła firma Hewitt Associates w 2005 roku.

Hewitt Associates od 2010 r. wchodzi w skład globalnej, notowanej na nowojorskiej giełdzie korporacji Aon plc (NYSE: AON)

WARSZAWA, (29 września, 2015)

Aon Hewitt od ponad 20 lat bada zaangażowanie pracowników. Polski oddział firmy jest jednym  z najstarszych, w tym roku obchodzącym 20-te urodziny, które zbiegają się z zakończeniem 10-tej, jubileuszowej edycji Programu Najlepsi Pracodawcy.

Program Najlepsi Pracodawcy (PNP) ułatwia budowanie angażującego środowiska pracy, dzięki czemu rosną szanse firmy na poprawę wyników biznesowych. W ramach PNP odbywa się coroczne Badanie Najlepsi Pracodawcy (BNP), będące największym i najbardziej kompleksowym tego typu przedsięwzięciem badawczym w Polsce. 740 badań zaangażowania, ponad 320 tysięcy przebadanych pracowników i więcej niż 4000 przedstawicieli kadry zarządzającej – to statystyka dotychczasowej działalności. Główne cele, jakie przyświecają programowi to kompleksowa diagnoza i identyfikacja kluczowych czynników wpływających na zaangażowanie pracowników i porównanie ich z rynkiem pracy. Firmy, które najskuteczniej tworzą angażujące środowiska pracy nagradzane są tytułem Najlepszego Pracodawcy. Ocen dokonują sami pracownicy a dogłębnej analizy zebranych opinii – eksperci Aon Hewitt. Udział w PNP jest dla firmy szansą na znalezienie się w grupie organizacji wiodących w zapewnianiu pracownikom warunków prawdziwie sprzyjających efektywnej pracy.

Wyróżniamy firmy, które osiągają znakomite wyniki w obszarze budowania zaangażowania pracowników, a panujące praktyki zarządzania umożliwiają im zbudowanie silnych relacji
z pracownikami i stworzenie wyjątkowego miejsca pracy
– podkreśla Edward Stanoch, partner w Aon Hewitt, członek zarządu firmy w Polsce i szef europejskiej praktyki Talent. Aon Hewitt ocenia organizacje, biorąc pod uwagę wskaźniki zaangażowania, panujące w firmie standardy przywództwa, kultywowanie kultury proefektywnościowej i wiarygodnej marki pracodawcy.  Zgromadzone dane analitycy porównują z normami opracowanymi  przez Aon Hewitt dla danego kraju.

Trendy w zaangażowaniu od lat kształtują się podobnie – średnio 50% pracowników polskich firm czuje się angażowana przez swoich pracodawców do jak najlepszego wykonywania swoich obowiązków i wychodzenia poza standard pracy oraz chce ich polecać i wiązać z nimi swoją zawodową przyszłość. Z kolei rok do roku Najlepsi Pracodawcy mogą liczyć na podobne postawy u aż 3/4 swoich pracowników. To, co również od lat wyróżnia najlepsze firmy to orientacja na ludzi: pracownicy czują, że są dla firmy najważniejsi, że to oni budują jej wartość. Najlepsi Pracodawcy szczycą się też wysokim wskaźnikiem zaangażowania kadry kierowniczej – w 2014 roku na poziomie 82% vs. 62% średnio w Polsce - który w istotny sposób wpływa na motywację pracowników.

Dotychczas tytuł Najlepszego Pracodawcy otrzymało niemal 100 firm. Laureatów 10-tej edycji poznamy podczas urodzinowej Gali Aon Hewitt, która odbędzie się 20 października 2015 roku w Warszawie. Najlepsi Pracodawcy zostaną wyłonieni w kategoriach: przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 1000 pracowników, firmy duże (od 250 do 1000) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (do 250 pracowników).

Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach z 20-letniej działalności doradczej
w Polsce oraz kapitale z 10-ciu edycji programu, forma Aon Hewitt przygotowała koncepcję Engagement for the Real World, która zostanie zaprezentowana po raz pierwszy podczas jubileuszowej Gali. W badaniach niejednokrotnie potwierdzało się, że wysokie zaangażowanie pracowników daje firmie ewidentne korzyści. Dlaczego jednak tak trudno je zbudować? Komplikujemy, zamiast upraszczać. Nie wierzymy w sen, że się uda. Nie mamy energii, żeby zacząć. Boimy się ruszać, skoro „nie jest tak źle”. Menedżerowie w firmie nie czują się właścicielami tematu i nie wiedzą, jak zabrać się za budowanie zaangażowania. Mamy podejście „to nie jest dobry czas”. Czasami nie wiemy, gdzie jest źródło problemu …a czasami wolimy nie wiedzieć – takie "wymówki" często słyszymy od naszych partnerów z firm, z którymi prowadzimy projekty doradcze
– mówi Magdalena Warzybok, dyrektor praktyki Talent Aon Hewitt. Budowanie zaangażowania nie musi być skomplikowane, bo to nie algorytmy i procedury… W zaangażowaniu chodzi przede wszystkim o ludzi. W Aon wiemy, że zaangażowanie pracowników to nie nauka ścisła – to dziedzina, która… żyje, nieustannie się zmienia i ewoluuje, przenika przez wiele obszarów i zagadnień – dodaje Zofia Dukielska, menedżer Programu Najlepsi Pracodawcy. W oparciu o takie założenia przygotowaliśmy koncepcję Engagement for the Real World, którą chcemy rozpocząć kolejne 10-lecie naszej badawczej i doradczej współpracy z firmami działającymi na polskim rynku – podsumowuje Magdalena Warzybok.

Nad tegorocznym wydarzeniem patronat objęli: Gazeta Praca.pl, magazyn Coaching, miesięcznik Personel i Zarządzanie, miesięcznik Personel Plus, portal pulshr.pl, ośrodek dialogu i analiz THINK TANK, radio RMF Classic.

Kontakt dla mediów

Informacja do pobrania