Poland
Mapa Ryzyk Politycznych Aon 2015

Wpływ spadających cen ropy na sytuację geopolityczną:
Mapa Ryzyk Politycznych Aon 2015


Warszawa, 20 marca 2015 r.

• Sankcje, spadające ceny ropy i wojna na Ukrainie w dalszym ciągu pogarszają klimat inwestycyjny w  Rosji i zwiększają ryzyko niewykonania zobowiązań przez firmy na Ukrainie.
• Eksporterzy ropy, którzy nie należą do Rady Współpracy Państw Zatoki (RWPZ), będą prawdopodobnie musieli zmierzyć się z niepewną sytuacją polityczną i gospodarczą.
• W krajach produkujących ropę naftową, takich jak Iran, Irak, Libia, Nigeria, Sudan
i Turkmenistan, ryzyko polityczne oceniane jest na bardzo wysokie lub wysokie.


Firma Aon Risk Solutions, należąca do Aon plc (NYSE: AON), wyspecjalizowana w zarządzaniu ryzykiem, zaprezentowała opracowanie: Mapa Ryzyk Politycznych 2015, która obrazuje ryzyko polityczne na świecie. Wśród ryzyk obserwowanych na rynkach krajów produkujących ropę (Iran, Irak, Libia, Rosja, Wenezuela) na czele plasuje się wzrost niestabilności, będący konsekwencją niskich cen ropy. Aktywność ekstremistów na Bliskim Wschodzie i w Afryce ulegnie intensyfikacji w krajach, które nie są odporne na wstrząsy gospodarcze.

Na mapie widać wyraźnie, że rok 2015 będzie szczególnie wymagającym okresem dla państw Bliskiego Wschodu i Afryki – producentów ropy naftowej. Ryzyko w niektórych spośród tych państw już zostało ocenione jako wysokie bądź bardzo wysokie. Takie kraje, jak Egipt, Tunezja czy Maroko, które mogłyby czerpać korzyści z importu tańszej ropy, borykają się ze zwiększonym ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, co ma związek z problemami w sferze przywództwa państwowego, w Iraku, Libii i Syrii.
Niska cena ropy wciąż kładzie się cieniem na gospodarce regionu WNP, zwłaszcza w przypadku większych partnerów handlowych Rosji, takich jak Białoruś i Kazachstan.

Sławomir Bany, Cluster CEO Aon Polska i Ukraina zauważa: - Interaktywna Mapa Ryzyk Politycznych firmy Aon pozwala na śledzenie stopnia narażenia na określone ryzyko polityczne w krajach objętych ratingiem – zarówno w ujęciu bieżącym jak i historycznym, dzięki czemu może być przydatnym narzędziem dla firm, prowadzących działalność lub planujących rozwój i  strategie inwestycyjne na rynkach światowych.

Paul Domjan, Dyrektor Zarządzający Roubini Country Insights, podkreśla:
Firma Roubini Global Economics jest dumna, że może kontynuować współpracę partnerską z Aon. W roku 2014 ryzyko polityczne wzrosło – zwłaszcza w regionach eksportujących ropę. Kwartalne aktualizacje punktowej oceny ryzyka oraz ratingi państw dają inwestorom możliwość szybkiej reakcji na pogorszenie się sytuacji na rynku. Po raz kolejny mapa pokazuje, jak duża siła tkwi w połączeniu analizy państw i raportów firmy RGE z fachową wiedzą w zakresie ryzyk, jaką oferuje firma Aon.

Więcej informacji na temat Mapy Ryzyk Politycznych opublikowano na stronie aon.com/2015politicalriskmap 
Informacji o Aon szukaj również na LinkedIn: http://linkd.in/1EiAonU oraz www.aon.pl 

                                                          
                                                                 - Koniec -

Najważniejsze dane, analizy i spostrzeżenia

Długoletnią obecność i silną pozycję firmy Aon na rynku zarządzania ryzykiem politycznym uzupełnia współpraca z Roubini Global Economics (RGE), niezależną globalną firmą badawczą, którą w 2004 roku założył znany ekonomista, Nouriel Roubini. Współpraca ma na celu wykorzystanie unikalnej metodologii firmy RGE.


O Mapie Ryzyk Politycznych Aon 2015

Firma Aon mierzy ryzyko polityczne w 163 państwach i terytoriach w celu ich oceny związanych z transferem dewiz, brakiem spłat od dłużnika będącego państwem, wpływami politycznymi, zakłóceniami w łańcuchu dostaw, systemami prawnymi i regulacyjnymi, przemocą polityczną, łatwością prowadzenia działalności, podatnością sektora bankowego oraz możliwościami rządów w zakresie wprowadzenia budżetowych środków stymulacyjnych. W ramach każdej określonej kategorii ryzyka, jak również w ratingu ogólnym, każde państwo oceniane jest według następującej skali ryzyka: niskie, średnie-niskie, średnie, średnie-wysokie, wysokie lub bardzo wysokie.
W 2015 roku nie klasyfikowano Państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Rating państw jest odzwierciedleniem kombinacji analiz firm Aon Risk Solutions i Roubini Global Economics oraz opinii uzyskanych od ponad 20 syndykatów i ubezpieczycieli korporacyjnych Lloyd’s działających w obszarze ubezpieczeń ryzyka politycznego.

Interaktywna mapa dostępna online: aon.com/2015politicalriskmap zawiera dane obejmujące okres ostatnich 18 lat. Mapa uwzględnia też pomiary podatności sektora bankowego, ryzyka związanego z budżetowymi środkami stymulacyjnymi oraz ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Rating

Rating państw i terytoriów: może zostać podniesiony lub obniżony w zależności od wydarzeń, jakie odbyły się w granicach takich państw i terytoriów w minionym roku. Rating siedmiu niżej wymienionych państw został podniesiony (państwa i terytoria, w których ogólne ryzyko oceniane jest jako niższe niż w roku poprzednim): Republika Dominikańska, Ekwador, Gruzja, Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Laos), Panama, Suazi oraz Zimbabwe. Rating 12 państw obniżono (są to państwa, w których ryzyko polityczne wzrosło): Angola, Republika Środkowoafrykańska, Burkina Faso, Ghana, Gwinea-Konakri, Haiti, Libia, Mozambik, Oman, Pakistan, Sierra Leone oraz Uganda.

Od chwili publikacji mapy ryzyka dla 2014 roku, w 19 państwach doszło do zmian ratingu; w roku 2013 zmiany dotyczyły 15 państw, a w roku 2012 – aż 25 państw. Wyniki punktowe Country Insight RGE uwzględniają szereg małych wahań w ujęciu kwartalnym, które mogą być sygnałem wczesnego ostrzegania przed nadchodzącymi zmianami. Jakiekolwiek zmiany w punktacji przekazywane są w ujęciu kwartalnym, dzięki czemu Mapa Ryzyk Politycznych może koncentrować się na pogarszającej się sytuacji w państwach takich jak Ukraina już kilka kwartałów wcześniej.


Informacje o Aon

Firma Aon Polska Sp. z o. o. – należąca do światowego koncernu Aon plc, jest obecna w Polsce od 1992 roku. Specjalizuje się w zakresie zarządzania ryzykiem oraz usługach pośrednictwa ubezpieczeniowego dostarczając innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta. W Polsce zatrudniamy ponad 300 osób, które obsługują ponad 2 tys. klientów, plasując ponad 650.000.000 PLN składki ubezpieczeniowej.

Spółka Aon plc (NYSE:AON) jest wiodącym dostawcą z zakresu zarządzania ryzykiem, pośrednictwa ubezpieczeniowego i reasekuracyjnego, oraz narzędzi do zarządzania zasobami ludzkimi i outsourcingu na całym świecie. Pracownicy firmy Aon, których liczba na całym świecie przekracza 66.000, świadczą usługi na rzecz swoich klientów w ponad 120 krajach, stosując innowacyjne i skuteczne narzędzia do zarządzania ryzykiem i zasobami ludzkimi.

Spółkę Aon wielokrotnie określano mianem najlepszego na świecie brokera, najlepszego pośrednika ubezpieczeniowego, najlepszego pośrednika reasekuracyjnego, najlepszego menedżera zależnego towarzystwa ubezpieczeniowego, oraz najlepszej firmy konsultingowej w zakresie świadczeń pracowniczych w licznych źródłach branżowych. Zapraszamy na stronę aon.com, na której zamieszczamy więcej informacji o firmie Aon, a także na stronę aon.com/manchesterunited, gdzie znajdują się informacje o globalnej współpracy partnerskiej firmy Aon z klubem Manchester United.

O firmie Roubini Global Economics

Firma Roubini Global Economics, założona w 2004 roku przez ekonomistę Nouriela Roubiniego, jest niezależną globalną firmą badawczą działającą na poziomie makroekonomicznym. Działalność badawcza firmy łączy specjalistyczną wiedzę z systematyczną analizą, która daje możliwość przełożenia sygnałów gospodarczych, rynkowych i politycznych na przydatne informacje umożliwiające podjęcie konkretnych działań biznesowych. Usługi firmy dostosowane są do potrzeb szerokiego grona podmiotów finansowych, korporacyjnych i politycznych. Holistyczne podejście Roubini Global Economics pozwala na identyfikację szans jak i ryzyk zanim zostaną zauważone na rynku. W efekcie pozwala to klientom Roubini Global Economics na podejmowanie bardziej przemyślanych decyzji w odpowiednim czasie. Siedziba Roubini Global Economics znajduje się w Nowym Jorku, a spółka posiada oddziały w Londynie i Singapurze.

Kontakt dla mediów

Informacja do pobrania