Poland
Global Trends in Employee Engagament 2017

Maleje poziom zaangażowania pracowników na świecie

Badanie przeprowadzone przez Aon Hewitt pokazuje, że rosnące poczucie niepewności wzmaga sceptycyzm wśród pracowników.

Nowy raport przygotowany przez Aon Hewitt pokazuje, że na skalę globalną, pierwszy raz od 2012 roku nastąpił spadek zaangażowania pracowników. Analiza Aon Hewitt, obejmująca ponad 5 mln pracowników w ponad 1000 organizacji na całym świecie wykazała, że zaangażowanie pracowników spadło z 65% w 2015 r. do 63% w 2016 r. Mniej niż jedna czwarta (24%) jest określa swój poziom zaangażowania jako „wysoki”, a kolejne 39% – jako „umiarkowany”.

Wyniki badania oznaczają, że znaczny wzrost zaangażowania pracowników, który obserwowaliśmy do roku 2016, częściowo zniknął.

- Niepewna sytuacja w wielu regionach świata oraz wzrost znaczenia ruchów populistycznych obserwowany w USA, Wielkiej Brytanii i innych krajach wpływa na spadek zaufania społecznego również do organizacji – wyjaśnia Ken Oehler, lider Global Culture & Engagement Practice w Aon Hewitt. – Co więcej dynamiczny rozwój zaawansowanych technologii zagrażających bezpieczeństwu zatrudnienia, dodatkowo podnosi obawy związane ze środowiskiem pracy, sprawiając że zaangażowanie pracowników maleje – i jest o to trend, który będzie się - pogłębiał.

Poziom zaangażowania pracowników od 2011 roku

ROK

ŚWIAT

POLSKA

2016

63%

51%

2015

65%

52%

2014

62%

50%

2013

60%

51%

2012

58%

48%

2011

58%

45%

Tymczasem według Aon Hewitt poprawa poziomu zaangażowania wśród pracowników to korzyść dla firmy: badania pokazują, że 5% wzrost zaangażowania wiąże się z 3-procentowym zwiększeniem przychodu w organizacji w kolejnym roku.

- Wraz ze spadkiem zaangażowania, firmy mogą spodziewać się większej rotacji pracowników, częstszych absencji i niższego poziomu zadowolenia klientów. A wszystkie te czynniki przekładają się w widoczny sposób na gorsze wyniki finansowe – podkreśla Oehler.

Różnice regionalne w zaangażowaniu pracowników

Badanie Aon Hewitt pokazało, że różnice regionalne w poziomie zaangażowania wynikają z uwarunkowań gospodarczych, politycznych i kulturowych danego regionu czy kraju. Europa wypadła w tym zestawieniu najsłabiej – tutaj zaangażowanych pracowników jest 58% (spadek o 2 pp. w porównaniu do zeszłego roku).

Wzrost zaangażowania odnotowano jedynie w 7 krajach europejskich, a spadek – aż w 14. Wiele z tych państw to kraje członkowskie UE, które bezpośrednio odczuły skutki ekonomiczne, polityczne i społeczne Brexitu: Francja (-7 pkt), Włochy (-7 pkt), Hiszpania (-5 pkt) i Holandia (-5 pkt).

Na tym tle zaangażowanie polskich pracowników pozostaje na stabilnym, ale wciąż jednym z najniższych na świecie, poziomie (51%).

-W tym roku musimy uważnie przyglądać się rozwojowi sytuacji w Europie. W Holandii, Francji, Niemczech i Włoszech odbędą się wybory, które mogą przesądzić o przyszłości UE. Nastrój niepewności udziela się także Europie Wschodniej, która pozostaje częścią ogólnej unijnej sytuacji politycznej oraz toczącej się debaty o Europie dwóch prędkości.– Edward Stanoch, szef Praktyki Talent w ramach europejskich struktur Aon Hewitt.

Region

2016

2015

Azja - Pacyfik

62%

65%

Ameryka Łacińska

75%

72%

Ameryka Północna

64%

65%

Europa

58%

60%

Afryka

61%

59%

 

Kluczowe czynniki zwiększające poziom zaangażowania pracowników

W badaniu przeprowadzonym przez Aon Hewitt, w tym roku na pierwszym miejscu znalazło się Poczucie docenienia finansowego i uznanie. Kategoria ta znalazła się na miejscu lidera, przeskakując z miejsca trzeciego, które zajmowała rok wcześniej. Warto przyjrzeć się tej kategorii i jej zmianie miejsca w tabeli.

Dość oczywiste jest to, że niewiele organizacji będzie mogło pozwolić sobie na wprowadzenie diametralnych podwyżek wynagrodzeń czy wypłacanie większych premii. Według Aon Hewitt, koncentracja pracowników na tym czynniku jest powiązana ze wzrostem znaczenia ruchów populistycznych, a konkretnie z kwestionowaniem uczciwości i transparentności instytucji gospodarczych i społecznych oraz malejącym poczuciem sprawiedliwości społecznej  – co w tym przypadku jest rozumiane jako sprawiedliwe wynagrodzenie. Aby móc zająć się tą kwestią „na własnym podwórku”, firmy powinny postarać się zrozumieć, jak wyglądają faktyczne i postrzegane przez pracowników różnice w wynagrodzeniach. Jeśli bowiem ten trend utrzyma się, a wynagrodzenie przedstawicieli kadry zarządzającej pozostanie objęte tajemnicą lub odbierane jako niesprawiedliwe, na pewno nie przejdzie to bez echa wśród pracowników szeregowych.

Kluczowe czynniki zwiększające poziom zaangażowania pracowników z perspektywy globalnej to według raportu Global Trends in Employee Engagament 2017:

  1. Poczucie docenienia finansowego i uznanie
  2. Korzyści oferowane pracownikom (EVP)
  3. Styl przywództwa liderów
  4. Szanse na rozwój kariery
  5. Przyjazna infrastruktura

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie Aon Hewitt  Global Trends in Employee Engagament 2017, wejdź na http://www.aon.com/poland/hr/raporty/raport_engagement.jsp.

O raporcie

Co roku Aon Hewitt przeprowadza badanie, którego celem jest zmierzenie poziomu zaangażowania pracowników z ponad 1000 organizacji na całym świecie. Niniejszy raport został stworzony na podstawie informacji uzyskanych od ponad 5 mln pracowników w latach 2015-2016. W badaniu brały udział firmy różnej wielkości – od organizacji zatrudniających 100 osób po globalne korporacje posiadające kilkaset tysięcy pracowników – reprezentujące ponad 60 różnych branż. Poza poziomem zaangażowania, raport mierzy również wskaźniki 15 innych aspektów środowiska pracy, składających się na doświadczenie pracownika, w tym: propozycja wartości dla pracownika (EVP), reputacja firmy, szanse na rozwój kariery, poziom współpracy wewnątrz firmy, różnorodność i poczucie przynależności, poczucie wpływu i  autonomia, przyjazna infrastruktura, możliwość nauki i rozwoju, przełożeni, zarządzanie efektywnością, poczucie docenienia finansowego i uznanie, styl przywództwa liderów, zarządzanie talentami i pracownikami, poczucie spełnienia w pracy oraz równowaga między życiem prywatnym i zawodowym.

Dowiedz się więcej na temat badania zaangażowania pracowników w organizacji!Decydując się na komentowanie lub udostępnianie materiałów ze strony www.aon.pl poprzez media społecznościowe, wyrażasz zgodę na udostępnienie firmie Aon wybranych informacji dostępnych na Twoim profilu w mediach społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbieranych informacji kliknij tutaj.

Kontakt

Kontakt dla mediów

Pobierz raport

Badania zaangażowania pracowników