Poland
Aon Hewitt wyróżniła firmy oferujące najlepsze praktyki studenckie

Globalna firma doradcza Aon Hewitt wyróżniła firmy oferujące najlepsze praktyki studenckie


Warszawa, 1 października 2014r.

Firma Aon Hewitt – część światowego koncernu Aon plc (symbol NYSE: AON), czołowego dostawcy usług w zakresie zarządzania ryzykiem, brokerskich usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz lidera w doradztwie i rozwiązaniach outsourcingowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi – wyróżniła 10 firm
za tworzenie angażującego miejsca praktyk i staży studenckich.

Firma doradcza Aon Hewitt po raz kolejny objęła patronatem Program Kariera Polskiej Rady Biznesu. Obecny na rynku od 2004 roku Program Kariera Polskiej Rady Biznesu, kształci studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy nie ukończyli 30 lat, do roli przyszłych liderów biznesu. Jego innowacyjna formuła pozwala zdobyć doświadczenie w zarządzaniu
u progu kariery zawodowej. Laureaci Programu Kariera, w ramach płatnej praktyki, uczestniczą w prawdziwym życiu firm, które odniosły sukces na polskim rynku przyczyniając się do budowania „polskiej marki”. W ramach tegorocznego patronatu nad programem Aon Hewitt przeprowadziła badanie, w którym udział wzięło 35 z 54 laureatów programu. Praktykanci poddali ocenie 20 firm , w których odbyli praktyki.

Ocena dotyczyła takich istotnych przy wyborze i podczas trwania praktyk aspektów, jak:

 • marka i reputacja firmy,
 • oferowane za praktykę wynagrodzenie,
 • możliwość nawiązania cennych kontaktów (networking),
 • know-how, który można wykorzystać przy tworzeniu własnego biznesu,
 • możliwość otrzymania propozycji zatrudnienia,
 • powierzane zadania,
 • branża,
 • opinie znajomych i opinie o firmie w Internecie,
 • obecnością firmy na portalach społecznościowych,
 • spotkania na targach kariery,
 • lokalizacja siedziby firmy – w mieście, w którym studiują, mieszkają,
 • formuła i czas rekrutacji.


W pierwszej piątce najważniejszych dla praktykantów przy wyborze praktyk aspektów
znalazły się:

 1. marka i reputacja firmy – odpowiedziało tak 88% badanych,
 2. możliwość nawiązania cennych kontaktów (networking) – 74%,
 3. branża – 71%,
 4. powierzane zadania – 65%,
 5. oferowane wynagrodzenie – 57%.

Najbardziej atrakcyjnymi firmami dla absolwentów są przedsiębiorstwa, które inwestują w swoją markę – powiedział Edward Stanoch, dyrektor zarządzający, członek zarządu Aon Hewitt
w Polsce, w ramach europejskich struktur Aon Hewitt – szef praktyki Talent. Oznacza to zarówno dbałość o spójność marki, jako pracodawcy ale i dobrą reputację organizacji. To niezwykle ważne, zwłaszcza dla młodych, biegłych w nowoczesnych środkach komunikacji. Zarówno dobra reputacja, jak i spójność. To, że już na drugim miejscu wskazań znajduje się możliwość otrzymania pracy jest zbieżne z wynikami naszych badań prowadzonych w skali globalnej .Aż piąte miejsce dla oferowanego wynagrodzenia wskazuje, że, mimo nieznacznej poprawy warunków ekonomicznych w naszym kraju, dla młodych wchodzących na rynek pracy – niematerialne aspekty wiążące się z powierzonymi zadaniami, są ważniejsze – podkreślił Edward Stanoch.


W wyniku przeprowadzonego badania wyróżnienia oferenta najlepszych praktyk otrzymały firmy:

 1. Rothschild Polska Sp. z o.o. 
 2. Kulczyk Holding S.A. 
 3. TVN S.A. 
 4. Com.40 Limited Sp. z o.o. 
 5. Pelion S.A.
 6. PKN Orlen S.A.
 7. Outsourcing Experts S.A.
 8. Grupa PZU
 9. PRESS GLASS S.A. 
 10. Bakalland S.A.


Większość wyróżnionych firm należy do grona polskich grup kapitałowych. Z prowadzonych przez Aon Hewitt badań wynika, że zbudowanie zaangażowania pracowników oraz kultury proefektywnościowej w firmach działających w dużym rozproszeniu i często w kilkudziesięciu oddziałach w całym kraju, jest dużym wyzwaniem – tłumaczy Magdalena Warzybok, dyrektor praktyki Talent Aon Hewitt w Polsce. Dlatego wiedząc, jak rzetelnie firmy te podchodzą do zaangażowania praktykantów jesteśmy dumni z możliwości przyznania wyróżnień – podsumowuje Magdalena Warzybok.


O Aon Hewitt
Firma Aon Hewitt jest częścią światowego koncernu Aon plc, czołowego dostawcy usług
w zakresie zarządzania ryzykiem, brokerskich usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz lidera w doradztwie i rozwiązaniach outsourcingowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aon Hewitt wspiera organizacje w najbardziej złożonych wyzwaniach z zakresu wynagrodzeń, zarządzania talentami i związanych z nimi kwestiami finansowymi, doprowadzając do poprawy wyników biznesowych firm. Projektuje, wdraża, komunikuje oraz zarządza szeroką gamą strategii z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych, zarządzania inwestycjami, wynagrodzeń oraz zarządzania talentami.
Ponad 30.000 specjalistów w 90 krajach pracuje nad tworzeniem jeszcze lepszych miejsc pracy dla klientów Aon Hewitt i ich pracowników.

Kontakt

Informacja do pobrania