Poland
Informacja prasowa Poszerzenie Programu Best Employers na cały świat

Aon Hewitt ogłasza poszerzenie Programu Best EmployersTM na cały świat. Odtąd program Best EmployersTM pozwoli mierzyć jakość miejsc pracy i doceniać doskonałych pracodawców nie tylko lokalnie
i regionalnie, ale w skali globalnej.


Warszawa, 2 grudnia 2014 r.

Aon Hewitt, globalna firma konsultingowa działająca w obszarze doradztwa związanego
z zarządzaniem szeroką gamą strategii z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych, zarządzania inwestycjami, wynagrodzeniami oraz zarządzania talentami, część notowanej na nowojorskiej giełdzie korporacji Aon plc (NYSE: AON), ogłasza rozszerzenie zasięgu programu "Najlepsi Pracodawcy" na cały świat.

Aon Hewitt jest jedną z pierwszych firm, które rozpoczęły lokalne badania na temat najlepszych pracodawców. Prowadzimy je już od ponad 15 lat, od ponad 20 – prowadzimy badania zaangażowania w organizacjach z całego świata. Dzięki temu posiadamy niezrównane zasoby danych i wiedzy, które łączymy ze spójną i solidną metodologią badania zaangażowania.

Firmy działające na polskim rynku mogą mierzyć się w rankingu "Najlepszych Pracodawców" od 2005r. Od ponad 9 lat Program Najlepsi Pracodawcy kierujemy do firm, które działają
w Polsce od co najmniej 2 lat i zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Do tej pory nasz ranking miał zasięg krajowy i regionalny.W regionie Europy Środkowo-Wschodniej przyznawaliśmy tytuł Najlepszy Pracodawca CEE.

Obecnie rozszerzamy zasięg programu "Najlepsi Pracodawcy", aby móc mierzyć jakość miejsc pracy i doceniać doskonałych pracodawców nie tylko lokalnie i regionalnie, ale w skali globalnej. Program Aon Hewitt Global Best Employers™ ruszył jesienią 2014 roku.

Odtąd firmy z całego świata mogą starać się o tytuł Aon Hewitt Best Employer™/ Najlepszego Pracodawcy zarówno na poziomie krajowym, regionu (np. Europy)
jak i ogólnoświatowym.

Dotychczasowy, dobrze polskiemu rynkowi znany ranking Aon Hewitt pod nazwą "Badanie Najlepsi Pracodawcy", stanie się już od 10.edycji, którą rozpoczniemy
w styczniu 2015r., elementem tej ogólnoświatowej inicjatywy i będzie w ciągu najbliższych dwóch lat dostosowywany do globalnych standardów umożliwiając firmom obecnym w Polsce i mającym swoje lokalizacje nie tylko w naszym kraju,
na uczestnictwo w rankingach na wszystkich trzech poziomach tj. poziomie krajowym, regionalnym i ogólnoświatowym.
W przypadku zdobycia tytułu pozwoli na promowanie unikalnej firmowej kultury angażującego środowiska pracy przy wsparciu Aon Hewitt na szeroką, globalną skalę.

Mamy przyjemność po raz pierwszy przedstawić laureatów globalnego rankingu Aon Hewitt Global Best Employers™, który ogłaszaliśmy w tym roku równolegle do lokalnych rankingów Najlepszego Pracodawcy.

Marriott International, Inc. jest pierwszą i jedyną firmą, która otrzymała w 2014r. globalny certyfikat Aon Hewitt Global Best Employer™.

Ponadto 3 firmy, które poddały się badaniu Aon Hewitt w 2014r.:

  1. Mary Kay, Inc.,
  2. Sodexo i
  3. Teleperformance Group,

otrzymują certyfikat Aon Hewitt Best Employer™ na poziomie regionalnym
i krajowym.

Od ponad 15 lat prowadzimy badania na temat najlepszych pracodawców. Do tej pory badaliśmy firmy działające w 36 krajach z całego świata. Zdecydowaliśmy o stworzeniu szansy na porównanie firm w ramach badania globalnego, co wiąże się z uspójnieniem metodologii badania. Nasze dotychczasowe badania najlepszych pracodawców, które prowadziliśmy na poziomie lokalnym i regionalnym, będą dostosowywane do wymogów badania dla całego świata w roku 2015. Dzięki temu nasz program Aon Hewitt Global Best EmployersTM stanie się bezkonkurencyjną na poziomie globalnym propozycją dla firm pozwalającą w przyszłości obiektywnie mierzyć jakość miejsc pracy i doceniać doskonałych pracodawców na całym świecie, bez względu na lokalizację centrali – powiedział Ken Oehler, szef globalnej praktyki Engagement Aon Hewitt.

Wyłaniane firmy w ramach badania Aon Hewitt to organizacje, w których w przypadku większości wskaźników finansowych, widać wyraźną korelację pomiędzy zaangażowaniem pracowników a wynikami biznesowymi. Lepsze wyniki są efektem konsekwentnego budowania doskonalszego środowiska pracy w oparciu o silne przywództwo, wiarygodną markę pracodawcy, kulturę wysokich wyników oraz ponadnormatywne zaangażowanie. Nasze badania wykazują od lat, że firmy z tytułem Najlepszy Pracodawcy znacząco wyprzedzają inne badane przez nas organizacje w efektywności biznesowej – dodał Edward Stanoch, członek zarządu Aon Hewitt w Polsce, w ramach europejskich struktur Aon Hewitt – szef praktyki Talent.

Aby wziąć udział w globalnym programie Aon Hewitt Best Employers  firma musi zebrać opinie pracowników za pomocą standardowego kwestionariusza Aon Hewitt mierzącego poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników. Pytania mogą zostać zadane pracownikom jako element regularnego badania opinii pracowniczych Aon Hewitt lub
w ramach oddzielnego badania. Aby organizacja została zakwalifikowana do programu, odpowiedzi na pytania muszą zostać udzielone przez reprezentatywną próbę o wielkości określonej przez Aon Hewitt. Ankieta musi zostać przeprowadzona przez Aon Hewitt, aby zapewnić poufność odpowiedzi i bezpieczeństwo respondentów.

Kryteria, jakie Aon Hewitt stosuje, aby móc zakwalifikować firmę jako "Najlepszego Pracodawcę" to przede wszystkim ocena organizacji pod względem 4 wskaźników.

  1. Wskaźnik zaangażowania, który identyfikujemy biorąc pod uwagę trzy postawy pracowników: pozytywnego mówienia o firmie, w której pracuję; chęci pozostania
    w organizacji, ponieważ mogę się tu realizować; i gotowości do podejmowania dodatkowego wysiłku, by organizacja odniosła sukces.
  2. Wskaźnik przywództwa, który określamy oceniając sposób definiowania przez liderów firmy jej wizji i strategii na przyszłość, z uwzględnieniem krytycznego znaczenia wpływu pracowników na to, czy firma odniesie sukces w przyszłości.
  3. Wskaźnik kultury wyników, który mierzy poziom przyczyniania się przez pracowników do realizacji celów firmy oraz pokazuje, na ile system wynagradzania i doceniania pracowników wspiera realizację tego nadrzędnego celu.
  4. Wskaźnik wiarygodnej marki pracodawcy, który określa poziom dumy pracowników z pracy w firmie, jak również ich poczucia, że jest to wyróżniający się na rynku pracodawca, dla którego warto pracować.

Owe 4 wskaźniki są porównywane z opracowanymi przez Aon Hewitt normami, które różnią się w zależności od kraju. Firmy mogą zostać ocenione i wyróżnione tytułem Best EmployerTM na poziomie globalnym, o ile zatrudniają minimum 5 000 pracowników w skali całego świata, jak też o ile 30% ich załogi pracuje w siedzibie innej niż centrala firmy.

Gratulujemy firmom: Marriott International, Inc., Mary Kay, Inc., Sodexo
i Teleperformance Group osiągnięcia tak wysokich wyników oraz przyznania tytułów:

firmie Marriott International, Inc. – Aon Hewitt Global Best Employer™

a firmom Mary Kay, Inc., Sodexo i Teleperformance Group – tytułu Aon Hewitt Best Employer™.

Jako światowy lider w zakresie usług poprawiających jakość życia, doskonale rozumiemy, że zaangażowanie naszych pracowników jest fundamentem dla sukcesów osiąganych zarówno przez Sodexo, jak i przez naszych klientów – powiedział Michel Landel, Dyrektor Generalny Grupy Sodexo. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że Sodexo znalazło się w zaszczytnym gronie 17 globalnych organizacji, które wzięły udział w Programie Aon Hewitt Best Employers. To wyróżnienie pokazuje, że w sektorze usług jesteśmy światowym liderem w kreowaniu najwyższej jakości miejsc pracy dla obecnych i przyszłych pracowników. Jest również potwierdzeniem, że nasi pracownicy są zmotywowani, czują się docenieni i otrzymują wsparcie, a w konsekwencji z dumą obsługują 75 milionów klientów każdego dnia.


O Aon Hewitt
Firma Aon Hewitt jest częścią światowego 
koncernu Aon plc, czołowego dostawcy usług
w zakresie zarządzania ryzykiem, brokerskich usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych oraz lidera w doradztwie i rozwiązaniach outsourcingowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Aon Hewitt wspiera organizacje w najbardziej złożonych wyzwaniach
z zakresu wynagrodzeń, zarządzania talentami i związanych z nimi kwestiami finansowymi, doprowadzając do poprawy wyników biznesowych firm. Projektuje, wdraża, komunikuje oraz zarządza szeroką gamą strategii z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych, zarządzania inwestycjami, wynagrodzeń oraz zarządzania talentami.
Ponad 30.000 specjalistów w 90 krajach pracuje nad tworzeniem jeszcze lepszych miejsc pracy dla klientów Aon Hewitt i ich pracowników.

Kontakt

Informacja do pobrania

Więcej informacji na temat programu Najlepsi Pracodawcy Aon Hewitt