Poland
Prognozowane wzrosty wynagrodzeń w 2014r. i 2015r.

Wrzesień i październik w większości firm oznaczają zamykanie budżetów na kolejny rok finansowy. Prognozowane wzrosty wynagrodzeń w Polsce w 2015 będą podobne do 2014r., jednocześnie będą jednymi z najwyższych w Europie.

 

Warszawa, 19 września 2014

 

Według danych globalnej firmy doradczej Aon Hewitt podwyżki wynagrodzeń w firmach działających na polskim rynku za 2014r. wynosiły średnio 3,6%. Jak wynika z najnowszego badania Aon Hewitt Global Salary Increase Survey wysokość planowanych podwyżek na 2015r. w Polsce wyniesie 3,7%.


W ciągu ostatnich kilku lat średnie wzrosty wynagrodzeń w Polsce nie przekraczały poziomu 4%. Dopiero od 2014r. planowane i realizowane podwyżki są niższe. Nie jest to jednak powód do pesymizmu – komentuje Katarzyna Stasińska – lider praktyki doradztwa wynagrodzeniowego w Aon Hewitt. Zmiana ta idzie w parze z niskim poziomem inflacji – realne podwyżki są znacznie wyższe od inflacyjnych prognoz na 2015r. Dzięki temu polskie społeczeństwo nadal będzie można nazywać stopniowo bogacącym się.

 

W 2014r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych najprawdopodobniej wyniesie około 0,5%. Wiele prognoz inflacyjnych na 2015r. przewiduje dla naszego kraju 1,5%, co daje realny wzrost płac o 2,2%. Dla porównania, realny wzrost płac w Niemczech wyniesie 1,6%, we Francji 1,7%, w Belgii 0,8% a w Wielkie Brytanii 1%. Wśród krajów Europy Środkowo Wschodniej wyższych realnych podwyżek mogą spodziewać się bułgarscy (2,5%) i rosyjscy pracownicy (2,7%). W Czechach, Słowacji i na Węgrzech, realnie płace wzrosną średnio o 1,2%. A co dzieje się z płacami na Ukrainie? Wszystko wskazuje na to, że inflacja nie wyhamuje w 2015r. realne płace będą niższe niż dzisiaj. Coraz częstszą praktyką stosowaną przez ukraińskie oddziały międzynarodowych firm jest określanie wynagrodzenia w dolarach amerykańskich, szczególnie menedżerom wyższego szczebla. Przy wypłacie pensji, pracownik otrzymuje ją w USD lub w hrywnach, przy czym wypłata jest równowartością przyznanej kwoty w dolarach – komentuje Katarzyna Stasińska. 

 

   Podwyżki planowane w 2015 (%)  Podwyżki planowane w 2015 (%)  Podwyżki planowane w 2015 skorygowane o planowaną inflację (%)
Europa Zachodnia      
Austria 2 3.1 1.1
Belgia  2 2.8 0.8
Finlandia  1.7 2.6 0.9
Francja 0.9 2.6 1.7
Hiszpania 1 2.4 1.4
Holandia 1.5 2.8 1.3
Irlandia 0.8 2.5 1.7
Niemcy 1.4 3 1.6
Portugalia  0.3 2.2 1.9
Szwajcaria 0.8 2.1 1.3
Szwecja 1.7 2.9 1.2
Wielka Brytania 2.1 3.1 1
Europa Środkowo-Wschodnia
   
Bułgaria 1.5 4 2.5
Czechy 2.7 3.6 0.9
Litwa  1.8 3 1.2
Polska 1.5 3.7 2.2
Rosja 5.3 8 2.7
Rumunia 3.2 4.8 1.6
Słowacja 1.5 3.1 1.6
Słowenia 1.5 3.1 1.6
Ukraina 8.6 8.3 -0.3
Węgry 2.7 3.6 0.9

 

W Polsce – kadrze menedżerskiej mniej niż specjalistom.


Średnie podwyżki dla najwyższej kadry zarządzającej i dla kierowników w Polsce będą o 0,1 punktu procentowego niższe niż dla wykwalifikowanych specjalistów i pracowników fizycznych. Jedną z przyczyn tych różnic mogły być zamrożenia podwyżek, jakie w ostatnich latach obserwowaliśmy
w wielu organizacjach. Na ogół, w takich sytuacjach najbardziej poszkodowani są szeregowi pracownicy, których wynagrodzenia są dużo niższe niż ich przełożonych. W efekcie, wiele firm ma potrzebę dorównania płac specjalistów do warunków rynkowych – komentuje Stasińska.
 
Widełki płacowe są aktualizowane, ale indeksacja płac odchodzi w zapomnienie


Wiele badanych firm planuje w 2015r. zaktualizować swoje widełki płacowe (minimalne
i maksymalne poziomy pensji przewidziane dla poszczególnych grup stanowisk). Średnio, widełki będą podnoszone o 3,5%. Nie oznacza to jednak, że wszyscy pracownicy tych firm dostaną automatyczne podwyżki o 3,5%. Jak wynika z badania Aon Hewitt Global Salary Increase Survey tylko 4% polskich firm w przyznaje podwyżki obowiązkowo. Średnia podwyżka planowana na rok 2015 wynosi 2,2%. Indeksacja płac już od dawna jest reliktem przeszłości. Nowoczesne organizacje chcą przyznawać podwyżki tym pracownikom, których praca jest pozytywnie oceniana. Tym najlepszym należy dawać dużo więcej niż średnia w firmie lub inflacja w kraju, a co za tym idzie – tym najgorszym nie dawać nic – komentuje Katarzyna Stasińska. Badanie Aon Hewitt pokazało, że w roku 2015, najlepszym pracownikom przyznane zostaną średnio 2x większe podwyżki niż pracownikom o przeciętych wynikach pracy.


Metodologia badania

Analiza została przygotowana na podstawie 27-mej edycji badania Aon Hewitt Global Salary Increase Survey. Badanie przeprowadzono w sierpniu 2014 w 120 krajach. Badanie zbiera informacje o przyznanych w 2014 i planowanych na 2015 podwyżkach płac zasadniczych.


O Aon Hewitt
Aon Hewitt to światowy lider w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Aon Hewitt wspiera organizacje w najbardziej złożonych wyzwaniach z zakresu wynagrodzeń, zarządzania talentami i związanych z nimi kwestiami finansowymi, doprowadzając do poprawy wyników biznesowych firm. Projektuje, wdraża, komunikuje oraz zarządza szeroką gamą strategii z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych, zarządzania inwestycjami, wynagrodzeń oraz zarządzania talentami.
Ponad 30.000 specjalistów w 90 krajach pracuje nad tworzeniem jeszcze lepszych miejsc pracy dla klientów Aon Hewitt i ich pracowników.

Kontakt

Informacja do pobrania

Infografika