Poland
Informacja prasowa Start 9. edycji PNP

Aon Hewitt ogłasza start 9. edycji Programu Najlepsi Pracodawcy


Warszawa, 15 stycznia 2014 – Aon Hewitt, firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, ogłasza start 9. edycji Programu Najlepsi Pracodawcy w Polsce.

Celem Programu jest nagrodzenie Najlepszych Pracodawców – firm wyróżniających się na tle rynku jakością i efektywnością praktyk zarządzania związanych z budowaniem zaangażowania pracowników. Praktyki oceniają sami pracownicy, co zapewnia rankingowi całkowity obiektywizm.
Program umożliwia wszystkim uczestniczącym organizacjom kompleksową diagnozę i identyfikację kluczowych czynników wpływających na zaangażowanie personelu oraz pomaga budować dobre i angażujące środowisko pracy. Wieloletnie doświadczenia Aon Hewitt potwierdzają, że zaangażowanie pracowników przekłada się na osiąganie przez firmy wysokich wyników biznesowych. Udział w Programie pozwala nie tylko zidentyfikować kluczowe czynniki warunkujące zaangażowanie pracowników w firmie, ale także wprowadzić praktyki biznesowe zorientowane na budowanie zaangażowanych zespołów, które wesprą strategię biznesową firmy i pozwolą zbudować silne relacje z pracownikami.
Do tej pory w Programie uczestniczyło ponad 250 tys. pracowników i 4 tys. menedżerów, których przebadaliśmy w ponad 700 badaniach. W ramach dotychczasowych ośmiu edycji wyłoniliśmy 85 firm – Najlepszych Pracodawców.

Według metodologii Aon Hewitt aby otrzymać tytuł Najlepszego Pracodawcy firma musi spełnić 3 warunki, najważniejszym z nich jest wskaźnik zaangażowania pracowników na poziomie przekraczającym 65%. W ostatniej 8. edycji badania w 2013r. aż 17 organizacji spełniło rygorystyczne wymogi metodologii Aon Hewitt uprawniające firmę do posługiwania się tytułem Najlepszego Pracodawcy – mówi Zofia Dukielska Menedżer Programu Najlepsi Parcodawcy. Duża liczba uczestników zeszłorocznego badania, jak również wyłonienie aż 17 laureatów cieszy nas jako organizatora konkursu oraz firmę doradczą, która od lat kształtuje na polskim rynku świadomość wagi tworzenia angażującego i przyjaznego środowiska pracy – dodaje Zofia Dukielska. Wyniki ostatnich edycji Programu Najlepsi Pracodawcy pokazują, że wskaźnik zaangażowania wśród pracowników firm działających na polskim rynku systematycznie rósł w ostatnich 4 latach. W zeszłym roku w badanych organizacjach wynosił 51%, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2012 o 3 pkt. proc. W stosunku do roku 2010 natomiast wskaźnik zaangażowania wzrósł aż o 7 pkt. proc.

Wskaźnik zaangażowania dla Najlepszych Pracodawców 2013 ukształtował się na poziomie 77%. Oznacza to wzrost o 4 punkty procentowe w stosunku do roku 2012. Jest to wynik najwyższy z dotychczas odnotowanych w badaniu prowadzonym na rynku polskim. Rekordowe wyniki edycji 2013 oznaczają m.in., że coraz więcej firm przykłada wagę do posiadania zaangażowanych pracowników i menedżerów, jak również skutecznie realizuje strategie budowania ich zaangażowania w pracę. Tytuł Najlepszego Pracodawcy jest efektem działań podejmowanych codziennie przez organizację – ich odzwierciedleniem i ukoronowaniem, nagrodą przyznawaną przez najsurowszego z sędziów – samych pracowników – tłumaczy Zofia Dukielska.

Zaangażowanie, tak jak definiujemy je w Aon Hewitt – wyraża się przez 3 postawy: pozytywnego mówienia o firmie, w której pracuję, chęci pozostania w organizacji, ponieważ mogę tu się realizować i po trzecie –  gotowości do podejmowania dodatkowego wysiłku na rzecz firmy, by organizacja osiągnęła sukces. W ostatniej, zeszłorocznej edycji największy wzrost odnotowaliśmy dla trzeciej postawy – czyli postawy "działa" (+ 5 p.p.). Oznacza to nasilenie chęci pracowników do możliwie najlepszego wykonywania swoich obowiązków, a nawet przekraczania sformułowanych wobec nich oczekiwań. Mamy nadzieję, że rok 2014r. przyniesie równie ciekawe i wiele znaczące dla rynku pracy wskaźniki w obszarze zaangażowania pracowników. Obserwowane przez nas w ciągu kilku ostatnich lat trendy wzrostowe zaś pozwalają stawiać hipotezy dotyczące przyszłości zarówno rozwoju i zarządzania talentami, jak również trendów w angażowaniu pracowników oraz wzrostu znaczenia kompetencji angażującego lidera. Skuteczność w angażowaniu pracowników to klucz do sukcesu i zapewnienia przewagi konkurencyjnej firmy. Sylwetki Najlepszych Pracodawców 2013 skutecznie dowodzą tej tezie, jak również są inspiracją do rozpoczęcia lub kontynuowania budowania i wzmacniania zaangażowania w innych organizacjach w Polsce – mówi Edward Stanoch, dyrektor zarządzający, członek zarządu Aon Hewitt w Polsce, szef europejskiej praktyki Talent.
Zapraszamy działające na polskim rynku firmy do udziału w 9. edycji.


PNP jest dla firm, które:

 • wierzą, że zaangażowanie pracowników ma kluczowy wpływ na osiąganie wyników biznesowych firmy;
 • doceniają wagę systematycznego i przemyślanego działania w zakresie budowania zaangażowania pracowników;
 • chcą mierzyć zaangażowanie pracowników rzetelną, obiektywną i sprawdzoną metodą;
 • chcą mieć dostęp do danych porównawczych i benchmarków HR z ponad 500 organizacji, reprezentujących różne sektory gospodarki, różne wielkości, lokalizacje geograficzne w Polsce oraz Europie Środkowo-Wschodniej;
 • chcą zidentyfikować kluczowe obszary, dzięki poprawie których wzrośnie ich wskaźnik zaangażowania a dzięki temu zwiększą szansę na otrzymanie tytułu Najlepszego Pracodawcy;
 • chcą budować wizerunek pożądanego pracodawcy;
 • interesuje je, w jaki sposób Najlepsi Pracodawcy budują zaangażowanie pracowników oraz jakie praktyki i rozwiązania stosują inne organizacje z branży/ rynku;
 • chcą mieć stały dostęp do wiedzy oraz doświadczenia doradców z Aon Hewitt;
 • chcą zdobyć prestiżowy tytuł Najlepszego Pracodawcy, przyznawany nie na podstawie subiektywnej oceny członków kapituły, ale szczerej opinii tych, którzy tworzą organizację – Pracowników.

O Programie Najlepsi Pracodawcy
Program Najlepsi Pracodawcy jest wzbogaconą wersją Badania Najlepsi Pracodawcy prowadzonego przez Aon Hewitt w Polsce od 9 lat, a na świecie od ponad 20. Program jest skierowany przede wszystkim do tych organizacji, które chcą osiągać lepsze wyniki biznesowe poprzez budowanie doskonalszego środowiska pracy w oparciu o silne przywództwo, kulturę wysokich wyników i zaangażowanie pracowników. Ponadto do tych wszystkich firm, które mają ambicję być pracodawcą pierwszego wyboru. Od 2005 r. w Programie Najlepsi Pracodawcy swoją opinię wyraziło ponad 250 tys. pracowników oraz blisko 4 tys. menedżerów, których przebadaliśmy w ponad 700 badaniach.


O metodologii Badania Najlepsi Pracodawcy 2014
Badanie Najlepsi Pracodawcy prowadzone jest w oparciu o kompleksową metodologię, która obejmuje:

 • kwestionariuszowe badanie zaangażowania, prowadzone na statystycznie reprezentatywnej próbie pracowników zatrudnionych w danej organizacji,
 • kwestionariusz praktyk HR, zbierający informacje na temat narzędzi stosowanych przez dział personalny,
 • kwestionariusz dla przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej, pozwalający na ocenę funkcji personalnej z perspektywy osób kierujących organizacją oraz wskazujący najważniejsze wyzwania rynkowe i menedżerskie

Organizacja, aby znaleźć się na liście Najlepszych Pracodawców, musi osiągnąć wskaźnik zaangażowania na poziomie minimum 65%. Na miejsce w rankingu wpływa również wynik uzyskany w ramach 4 indeksów: angażującego przywództwa, kultury wysokich wyników, wiarygodnej marki pracodawcy oraz stabilności. Więcej informacji o metodzie Badania i formularz zgłoszenia znajdują się na www.najlepsipracodawcy.pl

Kontakt

Informacja do pobrania