Poland
Informacja_prasowa_Efektywność_systemów_premiowych_w_Europie

Co druga firma w Europie wątpi w efektywność wdrożonych u siebie systemów premiowych. Powodem nie są jedynie same zasady premiowania…


Warszawa, 31 lipca 2014


Najpopularniejszym celem wdrażania systemów premiowych w Polsce i Europie jest poprawa wyników finansowych i efektywności działania organizacji. Niestety, ponad połowa firm ma poczucie, że wdrożone u nich systemy nie spełniają dobrze tej roli. Takie wnioski wynikają z najnowszego, europejskiego badania Aon Hewitt na temat praktyk premiowych – European Bonus & Sales Compensation Survey 2014.

Kluczem do sukcesu w budowie skutecznego systemu premiowego jest odpowiedni dobór kryteriów premiowania. Stąd, aż 42% badanych firm deklaruje przeprowadzenie zmian w tym obszarze jeszcze w tym roku. Niemniej jednak, odpowiednie i realne cele premiowe nie są jeszcze gwarantem skuteczności systemu motywacyjnego – zauważa Krystian Oppenheim, ekspert ds. wynagrodzeń w Aon Hewitt. Nasze badanie pokazało, że w firmach, które osiągają wysokie wyniki biznesowe wdrożone są jasno określone, przejrzyste zasady naliczania premii, ściśle połączone z procesem oceny pracowników. Jednocześnie, w firmach osiągających sukcesy rynkowe zauważamy intensywne działania komunikacyjne nt. celów premiowych
i sposobów ich osiągania. Działania te, co istotne, prowadzone są przez najwyższą kadrę menedżerską
– dodaje Oppenheim.
Prowadzone przez Aon Hewitt badanie pokazało, że w firmach, które w ostatnich latach nie realizowały założonych wyników biznesowych jedną z istotniejszych barier efektywności systemu premiowego był brak odpowiedniej komunikacji na jego temat. Problem ten zasygnalizowało aż 51% uczestników. Zapytani o najefektywniejsze metody komunikacji, uczestnicy badania w większości wskazywali indywidualne spotkania pracownika z przełożonym oraz pisemne komunikaty wysyłane od Prezesa Zarządu lub innych osób z grona najwyższej kadry menedżerskiej. Widać wyraźnie, że oprócz odpowiedniego skonstruowania systemu, warunkiem niezbędnym do efektywnego wdrożenia jest zaangażowanie i umiejętności liderów – mówi Krystian Oppenheim. System premiowy powinien być elementem zaplanowanego, regularnego procesu zarządzania wynikami, polegającego na odpowiednim komunikowaniu i monitorowaniu wyników firmy i pracowników – dodaje Oppenheim.

Dodatkowo w informowaniu pracowników nt. zasad premiowania pracownikom coraz większą rolę odgrywają nowe formy komunikacji. W porównaniu do analogicznego badania przeprowadzonego przez Aon Hewitt w roku 2011, Intranet był 3 razy częściej wskazywany jako efektywne narzędzie komunikacji. Na liście metod ocenianych jako skuteczne pojawiły się także tzw. Total Rewards Statements (indywidualne raporty dla pracowników pokazujące im wartość całego pakietu wynagrodzeń i świadczeń). Dostrzegając powyższe wyzwania i trendy, zmian w systemach motywacyjnych w bieżącym roku dokonuje 71% firm w Europie. Wdrożenie dodatkowych form komunikacji i szkoleń to drugie po zmianie kryteriów premiowych, najpopularniejsze rozwiązanie.
 

 
Źródło: European Bonus & Sales Compensation Survey 2014
 

Metodologia badania
Badanie European Bonus & Sales Compensation Survey 2014 przeprowadzono w pierwszym kwartale 2014 roku w 15 krajach europejskich. Uczestnicy reprezentują 21 różnych sektorów działalności gospodarczej.

O Aon Hewitt
Aon Hewitt to światowy lider w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Aon Hewitt wspiera organizacje w najbardziej złożonych wyzwaniach z zakresu wynagrodzeń, zarządzania talentami i związanych z nimi kwestiami finansowymi, doprowadzając do poprawy wyników biznesowych firm. Projektuje, wdraża, komunikuje oraz zarządza szeroką gamą strategii z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych, zarządzania inwestycjami, wynagrodzeń oraz zarządzania talentami.
Ponad 30.000 specjalistów w 90 krajach pracuje nad tworzeniem jeszcze lepszych miejsc pracy dla klientów Aon Hewitt i ich pracowników.

Kontakt

Informacja do pobrania

Infografika

European Bonus & Sales Compensation