Poland
Raport: Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w Polsce

Raport: Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w Polsce


Loading

Raport bazujący na rezultatach badania przeprowadzonego przez Aon wśród 168 polskich przedsiębiorstw jest źródłem profesjonalnej wiedzy na temat kompleksowego zarządzania ryzykiem w Polsce. Pozwala także uchwycić najistotniejsze zmiany oraz tendencje, które charakteryzują polski rynek zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń..

Kluczowe wnioski

Wzrost konkurencji, osłabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz zmiany regulacji prawnych stanowią główne zagrożenia dla działalności polskich przedsiębiorstw
Ryzyko utraty reputacji po raz pierwszy zostało sklasyfikowane w pierwszej dziesiątce kluczowych zagrożeń w polskiej edycji badania oraz uzyskało pierwszą pozycję w edycji badania globalnego
Niestabilność ekonomiczna stanowi główną przesłankę wzmocnienia zarządzania ryzykiem

Ponad 44% przedsiębiorstw posiada w swoich strukturach Departament/Zespół Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeniami, jednakże w ponad 90% przypadków jest w nim zatrudnionych nie więcej niż pięć osób
Blisko 60% firm polega na brokerze lub niezależnym doradcy w kwestii wyznaczania limitów odpowiedzialności dla produktów ubezpieczeniowych
Szersza ochrona ubezpieczeniowa, większa elastyczność oraz premiowanie działań zarządzania ryzykiem poprzez niższą składkę stanowią najbardziej pożądane zmiany na rynku ubezpieczeniowym wśród polskich przedsiębiorstw
Niespełna 23% grup kapitałowych w pełni kontroluje zakup ubezpieczeń przez jednostki zależne

Kluczowe ryzyka wskazane przez uczestników polskiej edycji badaniaDecydując się na komentowanie lub udostępnianie materiałów ze strony www.aon.pl poprzez media społecznościowe, wyrażasz zgodę na udostępnienie firmie Aon wybranych informacji dostępnych na Twoim profilu w mediach społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat zbieranych informacji kliknij tutaj.

Raport do pobrania