Poland
Doradztwo w zakresie M&A

Doradztwo w zakresie M&A - Aon Mergers & Acquisitions Solutions

Transakcje korporacyjne takie jak fuzje, wykupy menedżerskie czy przejęcia (M&A) to procesy podlegające kompleksowym uwarunkowaniom prawnym, ekonomicznym i finansowym. Nieznane i nieskwantyfikowane przed zamknięciem transakcji ryzyka - niezależnie od ich natury - to wciąż jedno z najistotniejszych zagrożeń, jeśli chodzi o powodzenie tego typu przedsięwzięć.

Ubezpieczeniowe badanie spółki (Due Diligence)

Najczęściej stosowanym sposobem ograniczenia ryzyka przy transakcjach M&A jest przeprowadzanie badań spółki (Due Diligence).

Dopełnieniem standardowego badania spółki przez ekspertów finansowych i prawników, powinien być udział w tym badaniu specjalistów z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Korzyści dla kupującego:

  • większe możliwości w negocjacjach ze sprzedającym w odniesieniu do przejmowanej odpowiedzialności  (szczególnie w odniesieniu do kwestii związanych z odpowiedzialnością cywilną),
  • lepszą pozycję przy negocjowaniu ceny – dzięki identyfikacji i kwantyfikacji ryzyk, które mogą mieć znaczący wpływ na wynik finansowy przejmowanej spółki,
  • pozwala opracować rozwiązania ubezpieczeniowe dla problematycznych kwestii, które mogą doprowadzić do załamania się negocjacji,
  • pozwala lepiej zrozumieć strukturę kosztów przejmowanej spółki i jej zobowiązania, co pomaga przy przygotowaniu finansowania transakcji,
  • daje obraz sposobu zarządzania ryzykiem w przejmowanej spółce,
  • spełnia oczekiwania banków finansujących transakcję w odniesieniu do obszaru ubezpieczeniowego.

Kontakt