Poland
opieka medyczna dla pracowników

Opieka medyczna dla pracowników

Zaoferowanie pracownikom opieki medycznej to nie tylko zadbanie o ich zdrowie i dobre samopoczucie, lecz także sposób na zbudowanie lojalności i mocnych więzi z pracodawcą.


Prywatna opieka medyczna dla pracowników (w tym medycyna pracy) niesie ze sobą szereg korzyści także dla pracodawcy. Wśród nich można wymienić:
  • podniesienie atrakcyjności miejsca pracy poprzez rozszerzenie pakietu socjalnego,
  • ograniczenie kosztów związanych z absencją chorobową pracownika,
  • ochronę i koordynację medycyny pracy na terenie całego kraju,
  • redukcję kosztów i czasu związanego z realizacją badań medycyny pracy,
  • zwiększenie motywacji do pracy oraz lojalności pracowników,
  • uatrakcyjnienie oferty rekrutacyjnej,
  • możliwość częściowego zaliczenia kosztów prywatnej opieki do kosztów uzyskania przychodu.

Jak praca w firmie posiadającej program opieki medycznej wpływa na stan zdrowia pracowników oraz ich opinie na temat wizerunku pracodawcy?
 

Grupa I:

Pracownicy firm posiadających program opieki medycznej

 

 

Grupa II:

Pracownicy firm bez programu opieki medycznej

70 %


badanych ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry i doskonały

 

 

17%


badanych ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry i doskonały

58 %


badanych twierdzi, że nie chorowało w ciągu ostatnich 12 miesięcy

 

 

50%


badanych chorowało co najmniej dwa razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy

77 %

badanych zadowolonych jest z pracy

 

 

67%

respondentów jest zadowolonych z pracy

96 %

badanych twierdzi, że pracują efektywniej w porównaniu do innych pracowników

 

 

44%

badanych twierdzi, że pracują efektywniej w porównaniu do innych pracowników

60%

badanych nie opuściło żadnego dnia

w pracy z powodu choroby

 

 

70%

opuściło co najmniej jeden dzień z powodu choroby


Aż 70% badanych w każdej z grup twierdzi, że pracodawca, który troszczy się o zdrowie pracowników, powinien mieć w ofercie świadczenie opieki zdrowotnej.


Co zyskują pracownicy dzięki programowi opieki medycznej w firmie?
  • możliwość objęcia prywatną opieką medyczną członków rodziny,
  • kompleksową ochronę zdrowia, zadbanie o profilaktykę,
  • dogodny dostęp do placówek medycznych, rozwiązania online ułatwiające korzystanie z opieki oraz gwarantujące oszczędność czasu.

Kontakt