Poland
pracownicze plany emerytalne

Pracowniczne Plany Emerytalne

Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, a jednocześnie jedynie kilka procent Polaków oszczędza pieniądze z myślą o swojej emeryturze. Jako firma mająca na uwadze dobro swoich pracowników możecie Państwo pomóc im zadbać o przyszłość.

 

Pracownicze Programy Emerytalne


PPE są formą zorganizowanego, grupowego, systematycznego oszczędzania na dodatkową emeryturę. Składki programu są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę do wybranej instytucji finansowej, która zajmuje się gromadzeniem środków i zarządzaniem nimi.


Co zyskują pracownicy firmy, przystępując do PPE?

 • Dodatkowe zabezpieczenie finansowe na emeryturze.

 • Wygodę – składki są naliczane i odprowadzane przez pracodawcę.

 • Bezpieczeństwo – zasady tworzenia i działania PPE zostały określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

 • Preferencyjne warunki oszczędzania – niższe koszty wynikające z opłaty za zarządzanie.
   

Jakie są korzyści prowadzenia programu dla pracodawcy?

 • Wzrost atrakcyjności pracodawcy w ocenie obecnych pracowników oraz potencjalnych kandydatów do zatrudnienia.

 • Dodatkowy aspekt motywacyjny dla pracowników.

 • Uprawniony pracownik przystępuje do PPE w pełni dobrowolnie – kontroli ze strony pracodawcy wymaga jedynie partycypacja liczona jako procent uczestników w stosunku do wszystkich zatrudnionych.

 • Składka pracodawcy jest zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne.

 • Wydatki poniesione na rzecz funkcjonowania PPE można wliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe


Zgodnie z ustawą związaną z reformą emerytalną od 1 lipca 2019 roku wejdą w życie przepisy obligujące wszystkich pracodawców w kraju do prowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). PPK będą rozwiązaniem powszechnym i oznaczają wzrost kosztów zatrudnienia dla wszystkich pracodawców.


Celem PPK jest systematyczne oszczędzanie przez pracowników z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb finansowych po ukończeniu 60 roku życia. Pracodawcy będą zobligowani do utworzenia PPK we własnych strukturach oraz odprowadzania składek dla pracowników.

Struktura finansowania składek podstawowych do PPK:

 • składka podstawowa pracodawcy = 1,5% wynagrodzenia pracownika,

 • składka podstawowa pracownika = 2%* wynagrodzenia pracownika,

 • składka powitalna (jednorazowa ze strony państwa) = 250 zł,

 • dopłata roczna ze strony państwa (z Funduszu Pracy) = 240 zł.

*dla pracownika z dochodem miesięcznym poniżej 1,2-krotności średniego minimalnego wynagrodzenia – możliwość redukcji wysokości składki do min. 0,5%.

 
Co zyskują pracownicy firmy, przystępując do PPK?

 • Edukację emerytalną – dla wielu pracowników może to być impuls do zwiększenia lub rozpoczęcia oszczędzania na cele długoterminowe.

 • Prywatne środki finansowe podlegające dziedziczeniu przez osobę wskazaną przez pracownika lub zgodnie z zasadami prawa spadkowego.
   

Jakie są korzyści PPK dla pracodawcy?

 • Składka pracodawcy w PPK jest zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne.

 • Możliwość wliczenia poniesionych wydatków na rzecz funkcjonowania PPK do kosztów uzyskania przychodów.

 • Możliwość skorzystania ze środkóww trakcie trwania programu (cele mieszkaniowe/budowalne lub problemy zdrowotne pracownika lub członków jego rodziny).

 • Transparentny i łatwy do administrowania proces transferu środków zgromadzonych w PPK w przypadku zmiany zatrudnienia przez pracowników.

Kontakt