Poland
ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe

Będąc odpowiedzialnym pracodawcą, możecie Państwo zadbać o poczucie bezpieczeństwa swoich pracowników oraz ich najbliższych poprzez zagwarantowanie wsparcia finansowego. Ubezpieczenia grupowe to ochrona życia na co dzień – w pracy, w domu i za granicą.

 

Grupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie zapewnia pracownikom oraz ich rodzinom wypłatę określonego świadczenia pieniężnego z Towarzystwa Ubezpieczeń.
Świadczenia wypłacane są w przypadku śmierci czy zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą (np. pobyt w szpitalu, uszczerbek na zdrowiu, śmierć rodzica).

Jakie korzyści z prowadzenia grupowych ubezpieczeń na życie wynikają dla pracodawcy?
  • Podniesienie atrakcyjności miejsca pracy poprzez rozszerzenie pakietu socjalnego.
  • Możliwość wpisania opłacanej składki w koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 16, ust1, pkt 59 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  • Zwolnienie z konieczności wypłacania odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci pracownika zgodnie z Kodeksem Pracy.
 

Grupowe ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie ukierunkowane jest na rekompensatę dla pracowników wobec następstw zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem (np. śmierć, trwały uszczerbek na zdrowiu czy refundacja leczenia).

Jakie korzyści z prowadzenia grupowych ubezpieczeń NNW wynikają dla pracodawcy?
  • Zmniejsza się ryzyko wypłaty z budżetu firmy na odszkodowania dla pracowników i ich rodzin w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku w pracy.
  • Skuteczna ochrona przed nieuzasadnionymi roszczeniami ze strony pracowników.
  • Prosta konstrukcja ubezpieczenia (nie wymaga zbierania deklaracji od pracowników).
  • Zakres ochrony obejmujący wypadki podczas pracy oraz w życiu prywatnym pracowników.
 

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej

Obowiązek pokrycia kosztów leczenia pracownika podczas zagranicznej delegacji nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku powstałego podczas podróży zagranicznej pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą, w tym koszt zakupu leków.

Jaki jest cel inwestowania w ubezpieczenie Kosztów Leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej?
  • Pracodawca niweluje ryzyko nieprzewidzianych kosztów związanych z zagranicznymi podróżami służbowymi.
  • Pracownik zyskuje ochronę poza miejscem zamieszkania.

Kontakt

Ubezpieczenie NNW dla dzieci