Poland
Polityka ubezpieczeniowa

Polityka ubezpieczeniowa

Polityka ubezpieczeniowa stanowi przykład kompleksowego podejścia do zarządzania kwestiami ubezpieczeniowymi w oparciu o najlepsze rozwiązania stosowane na świecie.

  • Czy kompetencje zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie ubezpieczeniami zostały odpowiednio zdefiniowane?
  • Czy istnieją możliwości optymalizacji procesów obsługi ubezpieczeń oraz osiągnięcia korzyści skali w wyniku centralizacji zadań na poziomie grupy?

Usługi i obszary wsparcia

  • Zasady, wytyczne i procedury prowadzenie spraw ubezpieczeniowych w spółce.
  • Integracja programów ubezpieczenia w grupach kapitałowych.
  • Analizy koncentracji ubezpieczycieli i warunków rynkowych plasowania programów ubezpieczenia.
  • Tryb, zasady i proces likwidacji szkód.
  • Zakres zadań oraz umocowanie w strukturze organizacyjnej zespołów ds. obsługi ubezpieczeń.