Poland
Indeks Dojrzałości Zarządzania Ryzykiem (Risk Maturity Index)

Indeks RMI – bezpłatne, dostępne dla każdej firmy i poufne badanie gotowości firmy na wystąpienie ryzyk

Zapraszamy wszystkie firmy do przeprowadzenia bezpłatnego badania poziomu zaawansowania zarządzania ryzykiem w organizacji, z którego skorzystało już niemal 2 tysiące firm na świecie. Badanie dostępne jest dla wszystkich firm, niezależnie od branży czy wielkości.

Czym jest RMI?


RMI (Risk Maturity Index), czyli indeks dojrzałości zarządzania ryzykiem, to narzędzie przygotowane przez Aon wraz z Wharton School Uniwersytetu Pensylwania. Badanie dotyczy czterech głównych obszarów: struktury, procesu, integracji oraz kultury i komunikacji. Cały kwestionariusz obejmuje 125 pytań, zaś klient otrzymuje ocenę 10 obszarów związanych z dojrzałością zarządzania ryzykiem
 

Co otrzymują przedsiębiorstwa, które poddadzą się badaniu?

 
  • Niemal natychmiastową ocenę zarządzania ryzykiem
  • Rating dojrzałości firmy
  • Porównanie z innymi firmami, które wzięły udział w badaniu
  • Wskazówki, jak poprawić poziom dojrzałości zarządzania ryzykiem w organizacji
  • Mocne i słabe punkty firmy w zarządzaniu ryzykiem

Jak wziąć udział w badaniu?

 
  • Wejdź na stronę Risk Maturity Index
  • Wypełnij kwestionariusz dotyczący procesów zarządzania ryzykiem i corporate governance (czas trwania: 30-45 min.) – kwestionariusz powinna wypełnić osoba, która w firmie jest w największym stopniu zaznajomiona z tematem zarządzania ryzykiem
  • Wynik w skali od 1 do 5 otrzymuje się w ciągu maksymalnie 2 tygodni (często już w ciągu kilku dni).
button-(2).png

 

10 podstawowych charakterystyk związanych z dojrzałością zarządzania ryzykiem w firmie

 

1. Zrozumienie i zaangażowanie Zarządu/Rady Nadzorczej w zarządzaniu ryzykiem.
2. Zarzadzanie ryzykiem na poziomie zarządczym.
3. Komunikacja w zakresie ryzyka.
4. Kultura zarządzania ryzykiem: zaangażowanie i odpowiedzialność.
5. Identyfikacja ryzyka.
6. Udział interesariuszy w zarzadzaniu ryzykiem.
7. Informacja dotycząca ryzyka i proces podejmowania decyzji.
8. Integracja zarządzania ryzykiem z zarządzaniem kapitałem ludzkim.
9. Analiza ryzyka, kwantyfikacja oraz zrozumienia specyfiki ryzyka.
10. Zorientowanie zarządzania ryzykiem wokół tworzenia wartości.

Czym jest Risk Maturity Index?

Dowiedz się więcej z krótkiego wideo