Bliv en ’rising, resilient’ virksomhed

Hent rapporten

Erhvervslivet er i konstant forandring – både i forhold til markeder, virksomheder og medarbejdere.

I kølvandet på pandemien står vi over for betydelig økonomisk usikkerhed. Medarbejdernes demografi er i forandring: Ifølge det britiske Office for National Statistics vil andelen af personer over 60 år i verdens befolkning stige fra 12,3 % til 16,4 % i 2030. Vi lider af livsstilssygdomme – forekomsten af ikke-smitsomme sygdomme som type 2-diabetes og kræft stiger i takt med landenes BNP (Kilde: WHO). Og stress, isolation og mistrivsel medfører et stigende niveau af bekymringer (Kilde: Scientific American og World Economic Forum). COVID-19 har forstærket denne usikkerhed og har gjort en ellers usynlig trussel håndgribelig for alle mennesker i hele verden.

Men en modstandsdygtig virksomhed kan være en kilde til tryghed og retning i denne tid – et sted, hvor medarbejderne kan søge ly for stormen og mærke, at de hører til. Arbejdsgivere er vant til at investere i personalegoder og sundhedsforsikring for at tiltrække og fastholde de rigtige talenter, men i dag forventer medarbejdere og samfundet, at disse er afstemt med deres behov – fra social velfærd til faglig og personlig udvikling. Og dem, der investerer i deres medarbejdere, får et godt afkast på deres investering.

I marts 2020 lavede vi en undersøgelse blandt arbejdsgivere og medarbejdere i hele Europa for at forstå tilvejebringelsen af og forventningerne til meningsfulde sundheds- og trivselstiltag og effekten af dem på medarbejderne. Vi afdækker også arbejdsgivernes reaktioner på coronapandemien – og de strategier, der fremmer modstandsdygtighed.

Sign up to the HR Clicks Newsletter today.

Hold dig opdateret om de seneste nyheder, begivenheder og den seneste viden om medarbejdernes modstandsdygtighed.

Tilmeld dig HR Clicks-nyhedsbrevet i dag.

Sign up to the HR Clicks Newsletter today.

‘En perfekt storm har udviklet sig; en kombination af volatilitet og usikkerhed, der er svær for folk at håndtere. Resultaterne er uklare, og det kan være overvældende og svært at skulle navigere i. Dette kan være en enorm kilde til stress. Virksomheder kan fungere som et sikkert tilflugtssted – et fyrtårn i stormen – hvor folk kan finde et fællesskab, der kan hjælpe dem igennem de vanskelige tider.’

Bas van der Tuyn – Chef for Propositions & Business Development i Aon

De fem trivselssøjler.

Intelligente, strategiske investeringer i medarbejdernes sundhed og trivsel er ikke bare sund fornuft, det er også en mulighed for at skabe fremgang hos dem og i virksomheden.

Virksomheder, der støtter deres medarbejdere gennem sociale relationer, et understøttende arbejdsmiljø og stærke faglige udviklingsprogrammer, er bedre i stand til at levere trivselsstrategier, der er en integreret del af de udfordringer, som virksomheden står over for. Medarbejderne er gladere, mere selvsikre, har større mental energi og er mere produktive og loyale over for deres virksomheder. Enhver ’rising, resilient’ virksomhed forstår og har en strategi for hver af de fem trivselssøjler: følelsesmæssig, fysisk, økonomisk, faglig og social trivsel. Det er ikke nok at bede enkeltpersoner om at være modstandsdygtige: virksomhederne skal skabe en modstandsdygtig kultur.

Hent Rising Resilient-rapporten, og hør historierne fra organisationer, der øger deres medarbejderes modstandsdygtighed, og se data, der viser effekten af høj trivsel.

Hent rapporten

Aon er en global ekspert i at yde rådgivning inden for sundhedsløsninger, der hjælper virksomheder til at trives.

Kontakt os for at finde ud af, hvordan din virksomhed kan blive mere modstandsdygtig.

Er din rolle i flere lande? (Obligatorisk)