Risk Maturity Index 2.0

Aon Risk Maturity Index

De Aon Risk Maturity Index is een toonaangevende tool waarmee organisaties hun risicomanagementbeleid, proces en activiteiten in kaart kunnen brengen en beoordelen. Deelnemers krijgen direct feedback in de vorm van een Risk Maturity Rating, een inschatting van de volwassenheid van hun risicomanagement, inclusief aanbevelingen voor verbeteringen.

De negen kenmerken van geavanceerde risicovolwassenheid

De Aon Risk Maturity Index is een vragenlijst met vragen over diverse aspecten van risicomanagement, corporate governance en besluitvormingsprocessen. De vragen behandelen negen kenmerken van geavanceerde risicovolwassenheid:

 1. Betrokkenheid van het bestuur
  Betrokkenheid van het bestuur bij risicomanagement als kritische factor voor het succes van risicomanagement, maar ook voor besluitvorming en het creëren van waarde

 2. Leiderschap en executie
  De rol van een senior manager die belangrijke risicomanagementprocessen en de ontwikkeling daarvan stimuleert en ondersteunt

 3. Transparante risicocommunicatie
  Belang van consistente en en gestructureerde uitwisseling van informatie over risico’s

 4. Een cultuur van risico-eigenaarschap
  Een risicocultuur die volledige betrokkenheid en verantwoordelijkheid op alle niveaus binnen de organisatie stimuleert

 5. Gegevens en analyses
  Identificatie van bestaande en nieuwe risico's met behulp van interne en externe gegevens en informatie

 6. Deelname van belanghebbenden
  Deelname van belanghebbenden bij de ontwikkeling en vaststelling van de risicomanagementstrategie en het bijbehorende beleid

 7. Risk-based besluitvorming
  Formeel verzamelen en verwerken van operationele en financiële risico-informatie in de besluitvormings- en governanceprocessen

 8. Risicokwantificering
  Gebruik van geavanceerde kwantificeringsmethoden om risico's te begrijpen en toegevoegde waarde te tonen via risicomanagement

 9. Geoptimaliseerd risicoprofiel
  Focus verplaatsen van risicovermijding en -beperking naar het gebruikmaken van risico's en risicomanagementopties die waarde creëren

Voor wie is de Index bedoeld?

De Risk Maturity Index is ontwikkeld voor risicomanagers, financieel directeuren en bestuurders om hen te helpen beter inzicht te krijgen in hun organisatie.


Wat krijg ik als ik deelneem?

Zodra u de vragenlijst hebt ingevuld, ontvangt u direct een Risk Maturity Rating en algemene aanbevelingen om de risicovolwassenheid van uw organisatie te verbeteren. Aon kan u daarnaast tegen betaling begeleiden bij het invullen van de Risk Maturity Index en samen met u werken naar een advies op maat voor het verbeteren van uw risicomanagement. Deelnemers aan de Index komen ook in aanmerking voor periodieke bevindingen van Aon gebaseerd op gegevens uit de Risk Maturity Index.

Risk Maturity Index Insight Report

Het Aon Risk Maturity Index Insight Report (2017) beschrijft inzichten in de relatie tussen risicovolwassenheid en financieel succes.

Op welke manier helpt de Risk Maturity Index onze klanten?

Hex 1

Situatie
Een nieuw aangestelde Chief Risk Officer (CRO) van een Amerikaans productiebedrijf wilde de bestaande risicomanagementpraktijken evalueren en een strategie voor de toekomst ontwikkelen.

Hex 2

Proces
Zestien deelnemers met verschillende functies binnen de organisatie hebben individueel de Risk Maturity Index ingevuld. De resultaten werden verzameld in een voorlopig rapport. Het rapport beschreef naast internationale en sectorbenchmarks en verschillende risicoperspectieven, ook de sterke en zwakke punten op het gebied van risicomanagement voor de belangrijkste basiselementen governance/infrastructuur, proces, integratie in strategische planning en besluitvorming en cultuur/communicatie. Een aantal van de deelnemers aan de Index werd geselecteerd om deel te nemen aan een workshop waarin de resultaten werden gepresenteerd en de belangrijkste risico's en aanbevelingen voor verbeteringen werden besproken. Er werd een definitief rapport opgesteld met daarin de resultaten van de workshop, het basisniveau van risicovolwassenheid van de organisatie en de aanbevolen stappen om de praktijken te verbeteren.

Hex 3

Uitkomst
Een strategie voor het verbeteren van risicomanagement die gebruikmaakt van de sterke punten van de organisatie, hiaten aanpakt en een duurzaam ERM-systeem (Enterprise Risk Management) ondersteunt. Presentatie van de projectresultaten aan het managementteam en toestemming van het team om de verbeterplannen door te zetten. De resultaten werden ook gebruikt tijdens de kwartaalvergaderingen van de Raad van Bestuur.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Sonja Janicijevic, specialist RMI en risicomanagement Sonja.Janicijevic@aon.nl.