Sverige

Aon skriver under FNs principer för hållbar försäkring


I början av juni tillkännagav Aon (NYSE: AON) att man anslutit sig till FNs initiativ kring principer för hållbar försäkring - Principles for Sustainable Insurance (PSI). Ett initiativ som omfattar fyra grundläggande principer som ska utgöra grunden för alla produkter, tjänster och projekt som utvecklas och lanseras på marknaden.
 
Aon är stolta över att, som den första professionella riskrådgivaren och försäkringsmäklaren, anta dessa principer och stödja FNs mål att nyttja försäkringsbranschens roll inom riskhantering, försäkring och investering för att hjälpa till att bygga inkluderande och hållbara samhällen och ekonomier.
 
FNs miljöprinciper för hållbar försäkring skapades för att fungera som ett globalt ramverk och ett initiativ för försäkringsbranschen att nyttja sin unika roll för att förstå och mildra risker samt för att stärka sitt bidrag till ett säkrare, hälsosammare och hållbart samhälle. Principerna fokuserar på att hantera ett brett spektrum av miljömässiga, sociala och ledningsmässiga (Environmental, Social och Governance - ESG) risker och möjligheter i kärnverksamheten, inklusive att analysera och minska katastrof- och hälsorisker. Dessutom omfattar de försäkringslösningar för utsatta samhällen och städer samt investeringar i hållbar infrastruktur och grönt teknik.
 
De fyra principerna är:
  • I vårt beslutsfattande kommer vi inkludera miljö-, sociala och ledningsmässiga frågor som är relevanta för vår försäkringsverksamhet.
  • Vi ska samarbeta med våra kunder och affärspartners för att öka medvetenheten om frågor som rör miljö, samhälle och styrning för att hantera risker och utveckla lösningar.
  • Vi kommer att samarbeta med regeringar, tillsynsmyndigheter och andra viktiga intressenter för att främja omfattande insatser i samhället kring frågor som rör miljö, samhälle och styrning.
  • Vi ska visa ansvar och öppenhet genom att regelbundet offentliggöra våra framsteg vid genomförandet av principerna.
Utförlig information om de fyra principer för hållbar försäkring finns att läsa här.
 
Att ställa sig bakom dessa principer visar en del av Aons bredare engagemang som ett ansvarigt, socialt och miljömedvetet företag. Andra nyligen genomförda initiativ inkluderar Aons publikation "An Investor’s Guide to Responsible Investment" och det nyligen lanserade nätverket Aon Weather & Climate Risk Innovation. Ett nätverk som ska hjälpa kunder att utvärdera klimat- och väderriskers potentiella effekter på verksamheten samt att utveckla riskfinansieringstrategier för att förbättra motståndskraften.
 
"Aon har ett långvarigt åtagande att stärka våra kunder, kollegor och vårt samhälle och jag är stolt över att vi leder vår bransch genom att ställa oss bakom detta viktiga initiativ. Genom att följa FNs principer för hållbar försäkring kommer Aon att bidra till att bygga starka och motståndskraftiga samhällen i partnerskap med försäkringsgivare och FN. PSI-initiativets globala samarbetsinsatser är väl positionerade för att bidra till en hållbar framtid för alla" kommenterar Eric Andersen, Co-President Aon.
 
Butch Bacani som leder FNs miljöprinciper för hållbart försäkringsinitiativ (PSI) som är det största samarbetsinitiativet någonsin mellan FN och försäkringsbranschen kommenterar:
 
"Försäkringsmäklare har en fundamental roll att spela i värdekedjan för försäkringsbranschen. De arbetar tillsammans med kunder, försäkringsgivare och återförsäkringsbolag för att leverera riskhanteringstjänster och försäkringsprodukter och skapa försäkringsmarknader"
 
I en artikel på Linkedin skriver Bacani att en nyckelaktör i försäkringsbranschens värdekedja är mäklarna som fungerar som mellanhänder. Och med tanke på deras nyckelroll måste mäklarna vara en del av den globala agendan för att säkra en ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, det vill säga hållbar utveckling.
 
”Att Aon ingår i PSIs globala medlemskap kommer att tillföra viktiga perspektiv på diverse initiativ. Exempelvis PSI-initiativ för att utveckla en global vägledning för att hantera de miljömässiga, sociala och ledningsmässiga riskerna i underwriting-arbetet" skriver Bacani på LinkedIn.
 
Läs hela Bacani inlägg på LinkedIn här.