Sverige

Kommunikationen kring personalförmåner måste prioriteras och inte något som kanske borde göras

Så du har skapat en bra strategi för dina personalförmåner. Utformat den med din personal i åtanke och investerat massor av tid och pengar i belöningsmodeller och skydd som matchar deras behov... men ingen av dina anställda vet eller värdesätter det du har att erbjuda. Varför är det så?

Nyckeln heter kommunikation

Fråga dig själv detta: vet dina anställda exakt vad du erbjuder dem, och uppskattar de verkligen det? Om svaret är något annat än "Absolut!" är det värt att ta en titt på hur effektivt du kommunicerar ditt förmånsprogram till din personal.


God kommunikation är inte något extra tillägg; Det är en viktig del av din plan som är extremt central för att ditt förmånsprogram ska uppnå sitt fulla värde och kommunikationen är något du måste bygga in redan från början.


Affärsnytta är beroende av kommunikation

Om du vill frigöra värdet av dina personalförmåner kan inte kommunikationen kring dem vara en efterkonstruktion utan det är en strategisk del av ditt förmånsprogram.

Skriv några rader till oss eller ring 08 697 40 76 så kan vi berätta mer vad vi kan göra för dig.