Sverige

Fokusera på välbefinnande för friskare och gladare personal

Att ta hand om dina anställdas hälsa och ekonomiska välbefinnande är en bra affärsinvestering. Din personal kommer kunna prestera bättre och du tar samtidigt itu med några viktiga framtida risker som till exempel långtidssjukskrivningar

När det kommer till välbefinnande är det som är bra för din personal också bra för ditt företag. Det innebär att dina anställda tillika kollegor har tillgång till resurser och verktyg som kan hjälpa dem att göra bra val gällande deras ekonomi, livsstil och hälsa. Men det handlar om mer än bara din omsorgsplikt (men den är givetvis också viktigt); friskare personal innebär färre sjukdagar och färre anmälningar till din hälso- och sjukvårdspolicy.


Kostnaderna för sjukvårdsförsäkringar stiger

När kostnaden för företagsförsäkringar ökar på grund av faktorer som åldrande befolkning och dåliga livsstilvanor är det viktigare än någonsin att försöka hjälpa din personal att göra aktivt val när det gäller deras hälsa. De hälsoorsaker som ligger bakom de största antalet anmälningarna på privata sjukvårdsförsäkringar global sett är högt blodtryck, fetma, dålig stresshantering och högt kolesterol. Så individuella livsstilsval gör skillnad och skapar en möjlighet för dig som arbetsgivare. Genom att genomföra riktade initiativ finns det chans att du kan minska antalet anmälningar och parera de stigande kostnaderna, samtidigt som du tar hand om din personals välbefinnande.

Våra konsulter berättar gärna om några idéer som kan göra en omedelbar skillnad.

Mejla oss på pension.administration@aon.se eller ring 08-697 40 76.