Sverige
Aon Akademin


Seminarier i aktuella ämnen inom Risk Management och försäkring

Aon Sweden AB håller kontinuerligt seminarier i aktuella ämnen inom Risk Management och försäkring. 2015-års seminarier behandlar ämnen inom försäkringsmarknaden och dess trender, nya produkter och nya lagstiftningar som kan ha en påverkan på ditt företags beslut inom Risk Management och försäkring. Medverkande är beslutsfattare från företag, industrier och organisationer inom Risk Management och försäkring. Talarna är experter både från Aons egna koncern och från externa företag/organisationer.
_________________________________________________________________________________

Tema för 2015 års akademier - “En försäkringsmarknad i förändring”

___________________________________________________

Grundutbildning i Risk och Försäkring, 2 dagar, (pris 7 900:-)

23 -24 september

>> Läs mer i produktblad & anmäl dig (pdf)


____________________________________________________

Aon Akademin “ En försäkringsmarknad i förändring - Del 2 (kostnadsfri)
Tema "The changing world of risks"

15 oktober

>> Läs mer i produktblad & anmäl dig (pdf)

I våras presenterade Aon Risk Solutions resultatet från sin globala undersökning om operationella risker där kunderna identifierade de största riskerna för sina företag. Ett skadat varumärke eller rykte, står överst på listan hos alla de tillfrågade, oavsett var i världen de verkar och oavsett i vilken bransch. Och det hänger förstås ihop med de övriga utmaningar ett företag står inför. I detta seminarie behandlar vi ämnen som berör undersökningen.Del 1:
Aon Global Risk Management Survey - Our clients perspective on Risk (Maths Stanser / Grant Foster).

Del 2:
Damage to Reputation & Brand - en djupdykning i risk nr 1 (Grant Foster).

Del 3:
Emerging Risks in the Nordics - are we different?
Paneldebatt med deltagare från försäkringsmarknad, rådgivare och kundsidan.


Har du frågor angående Aon Akademin, kontakta oss gärna på aonakademin@aon.se

 

Find office locations