Sverige

Lösningar för att hantera cyberrisk


I kölvattnet av den snabba digitala utvecklingen har nya riskmoment skapats som traditionellt inte omfattas av vanliga försäkringar. Idag drabbas företag och organisationer i allt större omfattning av olika former av cyberbrott och informationsstöld.

WannaCry och NotPetya är två exempel på ransomware-attacker som tydligt har visat på den risk för cyberangrepp som finns idag, både mot företag och mot våra samhällsfunktioner. De organisationer som påverkades av just dessa attacker varierade över ett stort antal sektorer; offentliga, privata, stora, små, nationella och internationella.

Klicka här för att läsa om cyberförsäkring.

Är cyberrisk en vd-styrelseansvars-risk? Länge förutspådde försäkringsbranschens förståsigpåare att cyberrelaterade förluster kunde knytas till vd-styrelseansvaret. Före 2017 var den inställningen rätt utbredd då de flesta cyberincidenter slutade med uppsägningar och tvister som inkluderade företagens vd-styrelseansvarsförsäkring. Men 2017 hände något. Hackerattacken mot Yahoo och Equifax samt ransomware-attackerna WannaCry och NotPetya har lett fram till ett paradigmskifte. Klicka här för att läsa hela artikeln.

Cyber är en snabbt växande företagsrisk, inte bara en IT-risk.

Snabbt skiftande cyberrisker och den nya dataskyddsförordningen (GDPR) har skapat en ökad medvetenhet om de finansiella konsekvenser ett cyberangrepp kan innebära och visat på behovet för organisationer och företag att öka sin förståelse för cyberförsäkring. Varje företag som har en webbplats, använder bärbar teknik och smartphones exponeras för olika former av cyberrisker.

Cyberförsäkring som ett effektivt riskreduceringsverktyg. I dag betraktas risken för cyberbrott som ett av de största hoten som företag står inför. För att kunna möta dessa utmaningar Aon tagit fram en unik försäkringslösning; Aon Cyber Secure Solution.

Läs mer om Aon Cyber Secure Solution

Hur utsatt är du och ditt företag för cyberrisker?
Aon erbjuder rådgivning, analys och verktyg för att kartlägga cyberrisker och presentera försäkringslösningar som ger ett finansiellt skydd för egna kostnader och skadeståndskrav till följd av cyberangrepp, virusattacker eller de anställdas misstag eller sabotage.
  • Hur ser den nya tidens hot ut och hur går det att skydda sig?
  • Hur känsligt är ditt företag och vad händer om ditt företag drabbas av en cyberattack?
  • Behöver du försäkra ditt företag för konsekvenserna av någon form av cyberbrott?
  • Skyddas företaget redan på något sätt av det befintliga försäkringsskyddet, men täcker det allt?

Cyber Risk Mapping – ett första steg

Att kartlägga och få en tydlig bild över företagets cyberexponering är ett första steg till att förstå det skyddsbehov företagets verksamhet har, oavsett storlek. Aons Cyber Risk Mapping är designad för att ge bästa möjliga information för att man därefter ska kunna fatta viktiga och avgörande beslut kring företagets behov av skyddande åtgärder.

Läs mer om Cyber Risk Mapping
 

We are here to Empower Results


Kontakt

Om du vill veta mer om våra lösningar för att hantera cyberrisk är du välkommen att kontakta:

Arian Mohajer
0046761061150
[email protected]