Sverige
Human Capital Consulting

Pensioner och förmåner

Pensioner är en viktig finansiell fråga för företag och finansiell riskanalys har kommit högt upp på både små och stora företags agendor. Aon Consulting erbjuder på konsultbasis objektiv och oberoende rådgivning inom pensioner, förmåner och investeringar. I Sverige profilerar sig Aon Consulting inom områdena Outsourcing -Pension, Retirement och Health & Benefits - Global Benefits.

Aon Consultings förhållningssätt utgår från uppdragsgivarens och de anställdas behov, preferenser och trygghet. Vi arbetar företrädesvis mot arvode där eventuella provisioner återbetalas till kunden och vi är alltid transparenta när det gäller alla former av ersättningar.

Outsourcing - Pension

Tjänstepensioner ingår som en del av ett ersättningspaket till medarbetare för utfört arbete. För de flesta regleras pensionsförmåner av kollektivavtal. För övriga står det arbetsgivaren och medarbetare fritt att avtala om pensionsförmåner. Aon Consulting hjälper företag att utveckla och implementera attraktiva och effektiva pensions- och försäkringslösningar.

Retirement

Vi utför olika uppdrag på konsultbasis inom pensioneringar för att kunna hjälpa och vägleda våra uppdragsgivare inom ett alltmer komplext område - ålderspension.

Health & Benefits - Global Benefits

Som en internationell aktör med representation i fler än 100 länder har vi hjälpt ett flertal multinationella företag att effektivisera, samordna och göra kostnadsbesparingar inom riskhantering av employee benefits.

Kontaktformulär Expand
* obligatoriska fält  Ogiltig e-postadress
Stäng formuläret
Find office locations

Kontakta