Sverige
Retirement

Retirement

Vi utför olika uppdrag på konsultbasis inom pensioneringar för att kunna hjälpa och vägleda våra uppdragsgivare inom ett alltmer komplext område - ålderspension.

Aktuariella beräkningar

Vi inom Aon Consulting hjälper dig med aktuariella beräkningar på såväl lokal som global nivå för att analysera ersättningar ur ett försäkringsmatematiskt perspektiv. Vi värderar pensionsåtaganden i enlighet med IAS 19 och andra internationella redovisningsprinciper.

Finansiella analyser

Vi genomför finansiella analyser exempelvis från förmånsbestämda till premiebaserade lösningar, premietrappor etc.

Avgångspensioner

Enligt en väl beprövad modell har vi möjlighet att vägleda våra kunder till en, både för företaget och för den anställda, optimal avgångspensionering eller förtidspension.

Chefspensioner

Ledande befattningshavares pensioner och förmånspaket är i de flesta fall komplicerade och kräver kompetens och erfarenhet som Aon Consulting har.

Mergers & Acquisitions

Vi hjälper till med analyser av pensionsutfästelser, åtaganden och pensionsskulder i samband med företagsförvärv eller fusioner.

Kontaktformulär Expand
* obligatoriska fält  Ogiltig e-postadress
Stäng formuläret
Find office locations

Kontakta