Turkey
Aon’un yeni araştırması: Üst düzey yöneticilerin yaklaşık yüzde 90’ı 2022’de iş koşullarının daha iyi olacağı beklentisinde

Aon’un yeni araştırması: Üst düzey yöneticilerin yaklaşık yüzde 90’ı 2022’de iş koşullarının daha iyi olacağı beklentisindeAnkete katılan 800 liderin çoğunluğu, pandeminin yeni zaafları ortaya çıkardığını ve uzun vadeli risklere hazırlık için yatırım yapma isteklerinin arttığını belirtiyor. COVID-19 pandemisinin getirdiği değişken ortamın liderleri zaaflarının üstesinden gelme ve geleceğe hazırlanma yönünde teşvik ettiğini ortaya koyan araştırma her beş liderden dördünün 2022'de işlerinin büyüyeceği beklentisine sahip olduğunu gün yüzüne çıkarıyor.

Risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon, "Değişkenliğe Yeni Bir Yaklaşım: Daha İyi Kararlar Vermenin Önemi”  başlıklı anketinin sonuçlarını yayınladı. ABD, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Kanada'dan 800 üst düzey yöneticinin katıldığı anket kurumların birbirleriyle bağlantılı risklere hazırlanma ve bu risklere karşılık verme yöntemlerine ışık tutuyor. Pandeminin ardından geçen 18 aylık sürede liderlerin düşünce değişimlerine dair fikirler de veren ankete göre iş liderleri bir yıl öncesine kıyasla ekonomiye olan güvenlerini tazelerken iyi hesaplanmış risklere karşı da daha iştahlılar.


Liderler risklere yönelik bakış açılarını değiştiriyor 

Araştırma sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Aon Türkiye Eş-CEO'su Selda Oknas Tanbay, şu görüşleri paylaştı: “Son iki buçuk yıldır yoğun bir şekilde etkilerini hissettiğimiz pandemi, 2022 yılına girerken de yarattığı tüm değişimlerle birlikte karşımızda durmaya devam ediyor. Aşılama hızları artmış, çeşitli antiviral ilaç çalışmalarında başarılı sonuçlar alınmaya başlamış olmakla birlikte Omnicron gibi ‘endişe verici' varyantlar, son iki buçuk yılda yaşadığımız dalgalı seyrin sürekliliğine yönelik endişeleri artırıyor. İşletmelerin yalnızca karşı karşıya olduğumuz mevcut zorlukların üstesinden gelmeye odaklanmakla kalmayıp, diğer uzun vadeli riskleri ve bunlara nasıl hazırlanılacağını düşünmeye yöneldiği bir dönüm noktasındayız. Ancak araştırmamıza göre bu sefer bir fark var: risklere karşı hazırlıklı olma bilinci. Pandemi liderlerin risklere bakışını yeniden şekillendirdi ve daha iyi kararlar almanın önemini artırdı. Liderlere uzun vadeli risklerin dinamiklerini ve daha iyi hazırlanma ihtiyacını anlamaları için ihtiyaç duydukları içgörüyü tanıyan bu dönem, geleceğe yönelik iyimserliğin de kaynağı.”  

  • İş liderlerinin çoğunluğu ciddi büyüme öngörüyor:  Her beş liderden dördü (yüzde 79) 2022'de büyüme öngörüsüne sahip olduklarını belirtirken çift haneli gelir büyümesi bekleyenlerin oranı yüzde 40 olarak ölçülüyor.  Pandemiye karşı “oldukça hazırlıklı” olduklarını belirten yüzde 38 oranındaki liderlerin yüzde 55'i ise çift haneli gelir büyümesi bekliyor.  

  • Hazırlık meyvesini vermiş olsa da üst düzey yöneticiler güven konusunda önyargılı olabilir: Araştırma, stratejiyi belirleyen üst düzey yöneticiler ile sahada bu stratejiyi yürüten insanlar arasında bir kopukluk olduğunu ortaya çıkardı. Üst düzey yöneticilerin yüzde 22'sine kıyasla, üst düzey yöneticilerin yalnızca yüzde 12'si şirketlerinin pandemi için hazırlıksız olduğunu hissetti.

  • Başarılı liderler riskten kaçınmıyor, risk farkındalığı sergiliyor:  Çoğu lider (yüzde 80), pandemi deneyiminin şirketlerinin daha fazla risk alma ve geleceğe dayanıklılık oluşturmak için yatırım yapma iştahını artırdığını belirtirken, yöneticiler, finansman ve sermaye yatırımıyla ilgili yeni riskler almaya hevesli olduklarının altını çiziyor. Ankete katılanların yüzde 55'i yeni sermaye, finansman veya borç artırmaya ilgi duyduğunu ve yüzde 50'si yeni teknolojilere yatırım yapmaya açık olduklarını belirtiyor.

  • Hazırlık ve eylemde başarısız olmak şirketleri zayıflatıyor: Pandeminin zayıflattığı şirketler - ankete katılanların yüzde 32'si - risk değerlendirmesini karar alma sürecine entegre etmekte ve değişen risklerin birbirine bağlılığına odaklanmakta zorlandı. Pandemi tarafından hazırlıksız yakalanan ve ardından zayıflayan şirketler, iki kilit alanda başarılı meslektaşlarının gerisinde kaldı: kayıplara karşı finansal korumaya erişim ve pandemi boyunca çalışanları güvende ve üretken tutma yeteneği. Buna karşılık, güçlü şirketler pandemi yanıtına bütünsel, entegre bir bakış açısı getirdi ve risk entegrasyonunu gelişen riskleri etkisiz hale getirme yaklaşımlarının anahtarı olarak tanımladı.

  • Güçlü şirketler verilere, analize ve uzmanlığa değer veriyor: Ankete katılan üst düzey yöneticiler, şirketlerinin daha iyi kararlar almasını sağlamak için modellere, analitiğe veya veri bilimi araçlarına - yüzde 61 - daha fazla değer veriyor. Daha güçlü şirketlerin yüzde 61'i, ileriye dönük sağlam kararlar almak için mevcut verileri ve bilgileri analiz etme becerisine sahip olma konusunda kendilerinden çok emin olduklarını belirtiyor.

Aon Türkiye hakkında
Aon Türkiye, dünya çapında 120 ülkede 50.000 çalışanıyla risk, emeklilik ve sağlık konularında profesyonel hizmetler sunan Aon Corporation'ın Türkiye'deki şirketidir ve 1995 yılında kurulmuştur. Aon Türkiye, sigorta ve reasürans brokerliği ile risk yönetimi danışmanlığı konularında Türkiye'de faaliyet gösteren bir kuruluştur. http://www.aon.com/turkey/tr/

 

Medya İletişim Bilgileri 

 

Cumhur Karabacakoğlu
Medya İlişkileri Sorumlusu - Aon Türkiye için Marjinal Porter Novelli
t +90 212 219 29 71 
[email protected] / [email protected]