Denmark

Karriereudvikling

Aon er som rådgivende virksomhed et videnshus med dyb indsigt og ekspertise i såvel skadeforsikring som pensionsforsikring. Fundamentet er medarbejdernes kompetencer og evner til at samarbejde om at løse forretningsproblemer for kunderne i samspil med andre afdelinger af Aon i ind- og udland.

Udvikling
Aon sætter medarbejdernes faglige og personlige udvikling højt. Medarbejdernes succes med at tilegne sig nye kompetencer er virksomhedens succes. Kunderne har krav på løbende at blive mødt og serviceret af medarbejdere, der er veluddannede og på alle fagområder behersker den nyeste viden. Det er derfor vigtigt, hele tiden at sikre, at medarbejderne matcher de faglige og personlige kompetencer, der skal til for at kunne indfri kundens forventninger. Dette sker i tæt samarbejde med den enkelte medarbejder.

Udviklingsplan
En karriere i Aon kan udvikle sig på mange måder. For nogle medarbejdere vil det indebære muligheden for i perioder at prøve kræfter med internationale opgaver og ved at indgå i internationalt sammensatte teams fra afdelinger af Aon i flere lande. Grundlæggende gælder, at den enkelte medarbejder deltager i ansvaret for at få tilrettelagt en individuel udviklingsplan, der afstikker nogle mål for den enkeltes kompetence- og karriereudvikling.

Vidensdeling
Internt i virksomheden foregår der også en del uformel uddannelse i form af vidensdeling, hvor en medarbejder med særlige kompetencer underviser andre medarbejdere på tværs af organisationen. Det samme kan være tilfældet med specialviden, hvor medarbejdere med spidskompetencer får ansvar for at undervise andre, så de kan få indblik i og en bedre forståelse for at udnytte denne viden.

Kontaktformular Expand
* Skal udfyldes  Invalid Email Address
Luk

Aon som arbejdsplads