Denmark

BtB Gruppeaftaler

Aon har udviklet en lang række brancheaftaler, der i samarbejde med organisationer og foreninger, dækker medlemmernes forsikringsbehov. Der er ofte tale om pakkeløsninger, der ud over de almindelige virksomhedsforsikringer, også indeholder helt branchespecifikke løsninger, som traditionelle forsikringsselskaber ikke kan tilbyde.

Individuelle brancheløsninger
Sammen med organisationen analyserer Aon medlemmernes behov. I tæt samarbejde udvikles et forslag til en individuel forsikringsløsning, der dels lever op til de sædvanlige forsikringsdækninger en virksomhed har brug for, men den indeholder typisk også innovative elementer, der sikre unikke dækninger.

Udbud og valg af løsning
Aon foretager en udbudsrunde blandt interesserede forsikringsselskaber og med baggrund i de tilbagemeldinger, der kommer, udarbejder Aon en sammenligningsrapport til organisationen. Rapporten indeholder vurderinger og anbefalinger af de mulige valg af løsninger samt et forslag til tidsplan.

Implementering og indtegning
Efter valg af forsikringsleverandør er foretaget, aftaler Aon en implementeringsstrategi med organisationen og aftaler en tidsplan for de aktiviteter, der skal understøtte planen. Aon forestår administrationen af aftalen gennem sit datterselskab Aon Denmark Insurance Services A/S (ADIS), og ud over en stærk back-office organisation, kan Aon levere og styre salg til medlemmerne via Direct Marketing aktiviteter, out bound Call Center og personlig salg gennem kompetente kundekonsulenter.

Kontaktformular Expand
* Skal udfyldes  Invalid Email Address
Luk

Gruppeordninger og Individuelle Forsikringer