Denmark

Forsikringsadministration (ADIS)

Aon Denmark Insurance Service A/S (ADIS)  administrerer forsikringer for en række forsikringsselskaber og leverer kundeservice for medlemmerne og forsikringstagere. ADIS foretager policeadministration og i en række aftaler ligeledes skadeadministration.

ADIS
Aon Denmark Insurance Service A/S (ADIS) er et 100% ejet datterselskab af Aon, som varetager Aons Agenturaftaler med forsikringsselskaberne. Via Agenturet har ADIS tegningsfuldmagt til de aftaler, der indgås vedrørende Aons særlige faciliteter og Aon kan konstant overvåge markedet indenfor de forskellige brancher, og sikre den bedste løsning for kunderne.

Policeadministration
ADIS administrerer policer på alle de aftaler der er indgået, dvs. ADIS opretter og udsteder policer/certifikater og foretager al præmie opkrævning i den relation. ADIS foretager reguleringer justeringer og opdateringer af alle kundedata og opdaterer forsikringsoversigter.

Skadeadministration
På en række af de aftaler ADIS administrerer, foretages skadeadministration, dvs. rådgivning ved skadeanmeldelse, modtagelse, screening og behandling af skadeanmeldelser og kommunikation af skadeafgørelser samt afregning.

Kontaktformular Expand
* Skal udfyldes  Invalid Email Address
Luk

Gruppeordninger og Individuelle Forsikringer