Denmark

Aon Global Client Network - ”Incoming”

Aons verdensomspændende netværk betjener internationale koncerners datterselskaber lokalt ved på effektiv måde at kombinere internationale forsikringsprogrammer med lokale risikoafdækninger, således at den totale forsikringsløsning går op i en højere enhed.

Internationalt udsyn
Servicering af  danske datterselskaber af udenlandske virksomheder stiller store krav til forsikringsteknisk alsidighed såvel som indsigt i og forståelse for udenlandsk forsikringskultur og –metode. De mange forskellige relationer og risiko- & forsikringspolitiker, som de enkelte udenlandske koncerner ønsker implementeret i datterselskaberne, kræver indlevelsesevne og kommunikative kompetencer.

Aon Global Client Network
I Incoming-afdelingen beskæftiger vi os udelukkende med danske datterselskaber af udenlandske virksomheder, hvor der er indgået en koncern-aftale med Aon i koncernens hjemland – vi er den danske del af Aons globale netværk.

Lokal ekspertise
Afdelingen er bemandet af et team af dedikerede medarbejdere, der alle har stor erfaring med internationale forsikringsprogrammer fra alle verdens hjørner og samtidig – og dét er det unikke – har dybt kendskab til det hjemlige forsikringsmarked. Derfor kan vi servicere vores kunder på bedste måde både hvad angår koncernforsikringsprogrammerne såvel som de lokalt placerede forsikringer.

Kontaktformular Expand
* Skal udfyldes  Invalid Email Address
Luk

Risk Solutions