Netherlands

Loading

Quickscan besparingsonderzoeken

Er wordt te vaak teveel aan sociale premies betaald
De kans is 45% dat u als werkgever teveel betaalt aan sociale verzekeringspremies. Uit ons onderzoek blijkt dat er niet optimaal gebruik wordt gemaakt van alle sociale regelingen. Door nieuwe regels en steeds veranderende wetgeving zijn de sociale verzekeringen een complex geheel geworden.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Hieronder kunt u aangeven hoeveel werknemers u in dienst heeft. Vervolgens wordt er aangegeven hoeveel euro er gemiddeld aan besparing wordt gevonden bij onze onderzoeken.

Toelichting

AGH-SFB Onderzoek
In het AGH-SFB onderzoek wordt gekeken naar de arbeidsgehandicapten- en structureel functionele beperkings-status van werknemers die de afgelopen 7 jaar in dienst zijn gekomen. Daarbij wordt ook gekeken naar andere premiekortingen die bij bepaalde doelgroepen werknemers toegepast kunnen worden..

Gedifferentieerde Premie
Bij de Gedifferentieerde Premie wordt nagegaan of de toegerekende schadelast terecht is geweest. Het gebeurt weleens schadelast onterecht wordt toegerekend aan werkgevers.

Payroll Monitor
Het Payroll Monitor onderzoek bekijkt of de premieafdrachten en belastingaangiften in de salarisadministratie rekening houdt met alle regelingen. Het kan voorkomen dat dit niet op de juiste manier wordt toegepast.

Participatiewet
De Participatiewet en de mogelijke quotumheffing stelt dat werkgevers voor arbeidsbeperkten werknemers reguliere arbeidsplaatsen moet creëren. Dit legt extra druk op werkgevers om goed te onderzoeken welke doelgroepen werknemers zij in dienst hebben.