Netherlands

Loading

Nieuw wetsvoorstel

Ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK)

Op 25 juni 2014 heeft het kabinet het wetsvoorstel ter verbetering van het financieel toetsingskader (FTK) naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel kan gezien worden als een tussenvariant van de eerdere voorstellen.

Het voorstel zal grote gevolgen hebben voor:

  • pensioenfondsen en
  • werkgevers die een pensioenregeling hebben bij een pensioenfonds

De nieuwe wetgeving wordt ingevoerd per 1 januari 2015. Voor bepaalde onderdelen krijgen pensioenfondsen de tijd tot 1 juli 2015.

Seminar over FTK
Aon Hewitt heeft u de afgelopen tijd op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het FTK. Nu het wetsvoorstel is gepubliceerd organiseren wij seminars voor pensioenfondsen en voor werkgevers.

Waarom belangrijk?
Waarom belangrijk voor pensioenfondsen?
Het wetsvoorstel nFTK bepaalt de nieuwe spelregels die pensioenfondsen moeten hanteren bij hun financiële opzet. Op basis van deze nieuwe spelregels zal het pensioenfonds het beleid opnieuw moeten vaststellen. Het gaat hierbij om het premie-, indexatie- en beleggingsbeleid.

Waarom belangrijk voor werkgevers?
Het wetsvoorstel nFTK is belangrijk voor werkgevers die hun pensioenregeling bij een eigen ondernemingspensioenfonds hebben ondergebracht en voor werkgevers die zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Het voorstel zal namelijk gevolgen hebben voor de pensioenpremie, voor het beleggingsbeleid en voor het indexatie- en kortingenbeleid.

Pensioenfondsen moeten hun beleid herinrichten op basis van de nieuwe spelregels uit het nFTK. Dit zal invloed hebben op de pensioenpremies die werkgevers moeten betalen en op de hoogte van het pensioen waarop hun medewerkers kunnen rekenen.

Werkgevers met eigen pensioenfonds
Werkgevers met een eigen pensioenfonds kunnen invloed uitoefenen op het beleid via hun vertegenwoordigers binnen het bestuur van het pensioenfonds. Daarom is het voor werkgevers van belang inzicht te hebben in het nFTK. Dit is des te belangrijker omdat veel werkgevers per 1 januari 2015 hun pensioenregelingen moeten aanpassen in verband met de verdere versobering van het fiscale kader voor de pensioenopbouw.

Werkgevers bij een bedrijfstakpensioenfonds
Werkgevers die bij een bedrijfstakpensioenfonds zijn aangesloten, hebben zelf meestal weinig tot geen invloed op het beleid van het pensioenfonds. Wel is het voor hen van belang om te weten hoe de premiehoogte zich onder de nieuwe spelregels zal ontwikkelen en hoe de pensioenen van hun medewerkers verhoogd (geïndexeerd) worden. Daarnaast is het voor werkgevers, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om de pensioenregeling bij een andere pensioenuitvoerder onder te brengen.