Netherlands
Industrie

Risicoadviezen en verzekeringen voor industriële bedrijven

Aon biedt risicoadviezen en 'tailor made'-verzekeringsoplossingen voor industriële bedrijven in de ruimste zin van het woord. Food, automotive, hightech, metaal, de farmaceutische industrie, telecommunicatie en de grafische industrie zijn hiervan slechts enkele voorbeelden. Productie en bewerking staan bij industriële bedrijven centraal. Dit is van invloed op de te onderscheiden risicocategorieën, namelijk:

  • mensen
  • middelen
  • vermogen
De medewerkers van Aon zijn niet alleen bekend met productiemiddelen en productieprocessen, maar ook met bijzondere omstandigheden zoals Arbowetgeving, CAO's, etc.

Binnen de Aon-unit Industrie is expertise aanwezig op het gebied van risicobeheersing en mogelijke verzekeringsvormen.

Specifieke risico's voor industriële bedrijven

Als specifieke risico's voor de industrie kunnen o.a. worden genoemd:

Internationale netwerk van Aon

Door haar uitgebreide internationale netwerk beschikt Aon over de nodige kennis van en ervaring met het opzetten, managen en servicen van internationale verzekeringsprogramma's.

De dienstverlening van Aon is gericht op het beschermen en verzekeren van bedrijfscontinuïteit. Naast het inventariseren en beoordelen van risico's adviseert Aon industriële bedrijven over de optimale mix van risicobeheersing en risicofinanciering, waaronder het afsluiten van verzekeringen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van moderne risico-informatiesystemen en risicomanagement-technieken.
Meer weten? Expand
* Verplicht veld
Formulier sluiten

Contact

Volg Aon