Netherlands

Transportverzekering

Dienstverlening gericht op transportgoederen & logistieke aansprakelijkheid

Een goede transportverzekering biedt zekerheid voor ondernemingen die goederen vervoeren of laten vervoeren. Deze ondernemingen lopen namelijk het risico dat er tijdens het transport iets met deze goederen gebeurt dat tot schade aan of verlies van deze goederen leidt.

Het adviseren over en het verzekeren van aan transport gerelateerde risico's betreft een vakgebied op zich. Op de afdeling Transport van Aon Risk Solutions zijn diverse professionals werkzaam die gespecialiseerd zijn in transportverzekeringen.

Activiteiten

De activiteiten van de afdeling transport zijn te verdelen in twee werkgebieden:

  • Transportgoederen: dienstverlening en verzekeringsproducten verbandhoudende met schade/verlies van goederen voor de ladingbelanghebbende.
  • Logistieke aansprakelijkheid: dienstverlening en verzekeringsproducten gericht op de verantwoordelijkheid van de logistiek dienstverlener.

Transportgoederen

Bedrijven die belang kunnen hebben bij een transportgoederenverzekering zijn veelal handels- of productiebedrijven. Leveringscondities bepalen welke partij in de handelstransactie op welk moment risico's loopt bij schade aan of verlies van de goederen. Na een gedegen inschatting van deze risico's vervaardigen de medewerkers van Aon een specifiek daarop toegespitst verzekeringsproduct.

Of het nu om een multinational gaat of een kleinschalig handelshuis, de specialisten van Aon staan klaar om u met raad en daad van dienst te zijn waarbij de krachtige positie binnen de verzekeringsmarkt garant staat voor een uitgebreide en concurrerende verzekeringsoplossing.

Logistieke aansprakelijkheid

Logistieke dienstverleners zoals bijvoorbeeld vervoerders, opslaghouders, stuwadoors en expediteurs kunnen aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico's lopen. De mate waarin zij risico lopen is afhankelijk van de afspraken die zij maken met hun opdrachtgevers. In hoeverre is men aansprakelijk voor schade aan of verlies van de goederen van de opdrachtgever of voor eventuele andere schade die kan voortvloeien uit de logistieke dienstverlening? De specialisten van Aon Transport zijn met deze materie vertrouwd en kunnen u adviseren. Aon Transport heeft diverse verzekeringsproducten ontwikkeld welke de logistieke dienstverlener kunnen beschermen tegen juist die gevaren die onvermijdelijk gepaard gaan met de verantwoordelijkheid voor goederen van derden.

Contact