Aon Norway arrangementer

Seminarer og arrangementer

Aon deltar på og arrangerer en rekke fagseminarer innen forsikring, person, pensjon, samt risikorådgivning


Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt

 

Seminar: Hvor motstandsdyktig er din bedrift for cyberrisko?

Bergen 22. mai | Trondheim 23. mai | Oslo 24. mai | Ålesund 8. juni

EUs nye personvernforordning (GDPR) trer i kraft rundt den 1. juli i Norge. Denne nye forordningen vil betraktelig øke de økonomiske konsekvensene av cyberangrep for alle foretak, og stiller større krav til at man forstår risikoeksponeringen man har innenfor dette området. 

I tillegg har cyberangrep som WannaCry og Petya hvor både offentlige og private, lokale og internasjonale organisasjoner ble rammet, for alvor etablert cyberrisko som en av de største truslene mot næringslivet og samfunnet generelt.

Vel møtt til frokostmøter i Bergen, Trondheim, Oslo og Ålesund i mai og juni hvor vi tar for oss hvilke forsikringsdekninger som aktualiserer seg etter innføringen av GDPR.

Meld deg på her.
 
Find office locations