Norway
Aon Norway arrangementer

Seminarer og arrangementer

Aon Norway deltar på og arrangerer en rekke fagseminarer innen forsikring, person og pensjon – samt risk consulting


Seminarkalenderen blir oppdatert fortløpende, og alle seminarene er gratis med mindre annet er oppgitt.


Hvordan påvirker valget i 2017 pensjonslandskapet
Bedriftsledere står overfor valg av pensjonsordning, forsikringsordninger og ansattegoder for øvrig. Individer må ta valg om pensjonering, sparing og gjeld.

Vi holder frokostseminar i oktober og november som tar for seg hva vi kan forvente i den nye politiske situasjonen, og hvilke muligheter man som ansatt har for å planlegge egen pensjonstilværelse.

Les mer her


How should we deal with Political and Counterparty Risk in an Age of Uncertainty
Mandag 23. oktober, holder vi i samarbeid med Stroz Friedberg et frokostseminar på Grand Hotell i Oslo. Seminaret tar for seg politisk risiko, med fokus på usikkerheten i verden, spesielt rundt Kina og Russland.

Til seminaret kommer leder for Stroz Friedbergs avdeling for global due dilligence og risikoprogram, Jonathan Friedberg, som vil lede en seanse/intervju med Jeremy Shapiro - forskningsdirektør ved European Council of Foreign Relations. Vi vil også holde en debatt med Aon-eksperter rundt politisk risiko og deres synspunkt på endringene som skjer i verden – og hva bedriftsledere bør ta hensyn til.

Les mer her


Klikk her om du ønsker å motta informasjon om våre seminarer og arrangementer.