Aon: Leader in human resources, reinsurance & risk Poland
Aon w Polsce

Aon w Polsce


Aon plc jest światowym liderem usług zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych usług brokerskich, jak również rozwiązań HR i outsourcingowych. Poprzez ponad 59 tys. pracowników Aon oferuje swoim klientom innowacyjne i efektywne rozwiązania z obszaru zarządzania ryzykiem i produktywności pracowników. Globalne rozwiązania i wiedza Aon dostępna jest w ponad 120 krajach.

Aon zdobył tytuł „Najlepszego brokera” przyznawanego przez magazyn Euromoney w latach 2008, 2009 i 2010, jak również pierwsze miejsce w rankingu światowych brokerów Business Insurance na podstawie obrotów w różnych liniach ubezpieczeń w latach 2008 i 2009, jak również w głosowaniu czytelników na najlepszego pośrednika ubezpieczeniowego (‘07-‘10), reasekuracyjnego (’06-’10), zarządzającego programem captive (’09-’10) oraz programami benefitów pracowniczych (’07-’09).

W Polsce Aon jest obecny od 1992 roku i działa przez biura w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Krakowie.

Działalność w Polsce Aon prowadzi w formie trzech podmiotów:

Aon Polska Sp. z o.o. (broker ubezpieczeniowy), Aon Services Polska Sp. z o.o. (multiagencja ubezpieczeniowa) oraz Aon Hewitt Sp.z o.o..

Glówna siedziba:

Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa, Polska
Tel: + 48 22 378 86 50
Fax:+ 48 22 378 87 58


Aon Polska oferuje doradztwo i szyte na miarę rozwiązania w zakresie ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych, finansowych oraz pracowniczych, jak również usługi zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw  z różnych segmentów i branż, oraz opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla klientów indywidualnych.

Aon Polska dwukrotnie otrzymał nagrodę "The Best Broker in Poland", przyznawaną przez Home &Market.

Mocne strony Aon Polska, to:

 • Programy międzynarodowe:
  Przygotowujemy efektywne rozwiązania ubezpieczeniowe, jak również ich sprawne wdrożenie i obsługę dla firm o zasięgu międzynarodowym niezależnie od regionu, w którym te firmy działają. Rozwiązanie oparte na programach międzynarodowych polega na zarządzaniu polisami lokalnymi w oparciu o program ubezpieczeniowy tworzony dla całej grupy w kraju pochodzenia firmy matki i wprowadzenie do obsługi ubezpieczeń lokalnych biur Aon.
 • Trade Credit: 
  Zespół ds. ryzyk finansowych w Aon Polska działa od ponad 17 lat, i na polskim rynku jest jednym z najbardziej doświadczonych zespołów brokerskich, zajmujących się ubezpieczeniem należności i gwarancji ubezpieczeniowych.

  Poza produktami ubezpieczeniowymi, Aon Trade Credit dostarcza usługi z zakresu finansowania handlu takie jak faktoring, forfaiting, analizy portfelowe, sekurytyzacja aktywów czy tworzenie polityk i procedur zarządzania ryzykiem kredytowym.
 • Automotive:
  Obsługa ubezpieczeń zawieranych przez zewnętrzne sieci sprzedaży, głównie firmy leasingowe.

  Obsługa flot i doradztwo w zakresie redukcji kosztów ubezpieczenia floty i zarządzania szkodowością.

  Poparciem tych doświadczeń jest wiodąca rola Aon w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych na polskim rynku.
 • Health & Benefits:
  Planowanie, konstruowanie, wdrażanie oraz obsługa programów z zakresu ubezpieczeń pracowniczych.

  Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w Polsce, obsługujemy ponad 300 firm, zatrudniających wspólnie ponad 70 000 pracowników.

  Programy opracowane przez Aon łączą zarówno cechy rozwiązań grupowych stwarzając jednocześnie możliwości indywidualnych wyborów dla pracowników zgodnie z ich potrzebami i możliwościami.

  Programy pracownicze, które prowadzimy dla naszych klientów to:
  • Grupowe ubezpieczenia na życie
  • Ubezpieczenia zdrowotne
  • Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
  • Ubezpieczenia zagranicznych podróży służbowych
  • Pracownicze programy emerytalnePlany oszczędnościowo – emerytalne
 • Aon Global Risk Consulting:
  Zintegrowane usługi w zakresie ryzyka, od procesów identyfikacji oraz oceny po opracowanie rozwiązań kontroli i finansowania ryzyka, m.in.:  wdrożenie struktury zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM), wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami dla spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, doradztwo  w zakresie  „Captive’ów”, doradztwo w zakresie oceny i alokacji ryzyka w projektach  PPP/PFI.

  AGRC zatrudnia globalnie ponad 1500 profesjonalistów w 70 lokalizacjach, co plasuje nas na czele największych firm doradczych na świecie świadczących usługi w zakresie zarządzania ryzykiem.
 • Construction:
  Kompleksowe doradztwo z zakresu zarządzania ryzykiem, ubezpieczeniami i gwarancjami finansowymi w procesach  inwestycji budowlano-montażowych. Pracujemy  dla wykonawców, inwestorów, developerów, instytucji finansowych. Aktualne zaangażowanie w portfel inwestycji budowlano-montażowych w Polsce o łącznej wartości kilkunastu mld PLN.

  Nasze Usługi obejmują m.in.:
  • Analizę ryzyka kontraktu budowlanego;
  • Opracowanie strategii finansowania ryzyka;
  • Szacowanie Łącznego Kosztu Ubezpieczeń na etapie składania oferty przetargowej;
  • Konsultacje zapisu rozdziałów dotyczących Ryzyka i Ubezpieczeń na etapie uczestnictwa przetargach np. na wykonawstwo oraz na etapie podpisywania umów;
  • Opracowanie kompleksowych programów
  • ubezpieczeniowych;
  • Organizację przetargu na ubezpieczenia i gwarancje. Zawieranie ubezpieczeń i gwarancji oraz  ich obsługa;
  • Weryfikację, opiniowanie i egzekwowanie od partnerów inwestycji (np. inwestorzy, projektanci, podwykonawcy, dostawcy) polis ubezpieczeniowych zgodnych z zawartymi umowami;
  • Wsparcie w procesie likwidacji szkód.
 • Mergers & Acqusitions Solutions
  Doradztwo inwestorom finansowym i branżowym w zakresie ubezpieczeń, zarządzania ryzykiem oraz kapitałem ludzkim przy transakcjach fuzji, przejęć oraz reorganizacji poprzez:
  • przeprowadzenie badania due diligence w obszarach ubezpieczeń / zarządzania ryzykiem, zarządzania kapitałem ludzkim;
  • dostosowane do potrzeb transakcji produkty ubezpieczeniowe, pozwalające na rozwiązanie kwestii blokujących transakcję (wysokość i rodzaj zabezpieczenia dla Warranties & Indemnities, spory sądowe/opinie prawne, kwestie podatkowe, kwestie środowiskowe).
 • Crisis  Management:
  Doradztwo  w projektowaniu planów zarządzania kryzysowego, aby zapewnić sprawną i szybką komunikację, podejmowanie świadomych i podlegających kontroli Zarządu firmy decyzji oraz to, aby zespół zarządzania kryzysowego był właściwie dobrany i posiadał odpowiednie kwalifikacje.

  Dodatkowo, oferujemy szereg rozwiązań ubezpieczeniowych pozwalających w skuteczny sposób chronić organizacje w przypadku wystąpienia kryzysu związanego m.in. z wadą produktu, zagrożeniem terrorystycznym (w tym, celowym zatruciem bądź zanieczyszczeniem wyrobów), atakiem cybernetycznym oraz porwaniami i żądaniem okupu.

O Aon Hewitt

Aon Hewitt to światowy lider w zakresie doradztwa i rozwiązań outsourcingowych w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Ponad 29.000 pracowników Aon Hewitt w 90 krajach wspiera organizacje w najbardziej złożonych wyzwaniach z zakresu wynagrodzeń, świadczeń emerytalnych i zdrowotnych oraz zarządzania talentami doprowadzając do poprawy wyników biznesowych firm.

Aon Hewitt działa w Polsce od 1995 roku. W warszawskim biurze firmy zatrudnionych jest kilkudziesięciu konsultantów, którzy doradzają zarządom i dyrektorom HR zarówno małych i średnich przedsiębiorstw, jak i globalnych koncernów. W Krakowie zlokalizowane jest międzynarodowe centrum outsourcingowe Aon Hewitt, które funkcjonuje od 2006 roku.
Aon Hewitt jest częścią globalnej korporacji Aon.

Profil działalności warszawskiego biura obejmuje doradztwo w zakresie:

 • Podnoszenia efektywności organizacyjnej (tworzenie systemów wynagrodzeń zasadniczych, systemów zarządzania wynikami i premiowania, diagnostyka organizacji, projektowanie i wdrażanie programów zmian ukierunkowanych na podnoszenie wyników),
 • Zarządzania zaangażowaniem (badanie zaangażowania pracowników, budowanie i wdrażanie programów podnoszenia zaangażowania),
 • Rozwoju przywództwa i zarządzania talentami (diagnoza potencjału przywódczego, ocena kompetencji metodą AC/DC oraz 360 stopni, kompleksowe programy rozwoju).

Ponadto:

 • Posiadamy bazy danych i benchmarków HR (Badanie Najlepsi Pracodawcy, badania opinii i zaangażowania pracowników, badania rynku wynagrodzeń, badanie  efektywności i praktyk HR),
 • Świadczymy usługi aktuarialne (wycena aktuarialna zobowiązań/rezerw na świadczenia pracownicze zgodne z MSR 19, US GAAP oraz KSR).

Aon Hewitt jest również organizatorem Badania Najlepsi Pracodawcy (BNP) w Polsce, które jest elementem Programu Najlepsi Pracodawcy (PNP). Program prowadzony jest przez Aon Hewitt we współpracy z partnerem strategicznym Harvard Business Review Polska. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.najlepsipracodawcy.pl

Kontakt do warszawskiego biura Aon Hewitt:

Al Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa Poland e:centrumkonsultingu@hewitt.com t:(48) 22 696 52 20 f:(48) 22 696 52 21

Aon Hewitt nawiązał lokalną współpracę z firmą doradztwa HR Sedlak & Sedlak w zakresie badań płacowych w Polsce. Od 1 marca 2012 Sedlak & Sedlak Sp. z o.o. przejmuje realizację ogólnobranżowych badań płacowych dla firm działających na rynku polskim. Więcej informacji oraz aktualności związanych z tegorocznym badaniem oraz zakresem działalności firmy, uzyskają Państwo na stronie www.sedlak.pl

Aon Hewitt pozostał nadal aktywny w prowadzeniu badań płacowych dla swoich klientów regionalnych oraz globalnych.

 

Zarządzanie Świadczeniami i Schematami Emerytalnymi

Bez względu na to, czy Twoja firma jest złożoną, międzynarodową organizacją czy średnim przedsiębiorstwem o zasięgu regionalnym, usługi outsourcingowe świadczone przez krakowskie biura Aon Hewitt mogą usprawnić proces zarządzania świadczeniami i schematami emerytalnymi, zwiększając ROI (stopę zwrotu) inwestycji HR i jednocześnie pozwalając pracownikom skupić się na realizacji strategicznych celów.

HR Business Process Outsourcing

Różnorodność procesów HR-owych, obsługiwanych przez nasze centrum outsourcingowe w Krakowie, umożliwia naszym klientom przekazanie wielu procesów HR do jednego dostawcy. Dzięki temu, nasi klienci mogą skupić się na umacnianiu strategicznej roli funkcji HR, jednocześnie ulepszając proces obsługi wewnętrznych klientów, czyli pracowników. Świadcząc usługi w zakresie outsourcing procesów HR, rocznie obsługujemy ponad 70 milionów interakcji z 20 milionami pracowników, emerytów i ich rodzin.

Kontakt do naszych krakowskich centrów outsourcingowych Aon Hewitt:

Zarządzanie Świadczeniami i Schematami Emerytalnymi
ul. Dekerta 24
30-703 Kraków
Poland
t:(48) 12 298 70 00
f:(48) 12 298 70 01

HR Business Process Outsourcing
ul. Armii Krajowej 16
30-150 Kraków
Poland
t:(48) 12 290 97 00
f:(48) 12 290 97 01

Kariera


Aon
Wszystkie osoby zainteresowane złożeniem swojej aplikacji o pracę prosimy o przesłanie dokumentów (cv oraz list motywacyjny) na adres siedziby głównej w Warszawie lub w formie elektronicznej na adres e-mail: praca@aon.pl.

Aon Hewitt 
Wszystkie aktualne oferty znajdują się tutaj.


Request Info Expand
* Required fields


  Invalid Email Address
Reload captcha Audio captcha Help with this captcha Security Check provided by reCAPTCHA
close form