Kazakh | Russian | English Kazakhstan

Үшінші тұлғалардың алдында азаматтық-құқықтық жауапкершілік

 

 

«Aon Kazakhstan» (Aon Kazakhstan) сақтандыру брокері» ЖШС мен «Виктория» сақтандыру компаниясы» АҚ арасында 08.08.2023 ж. үшінші тұлғалар алдында азаматтық-құқықтық кәсіптік жауапкершілікті сақтандыру туралы ДСПО № 01-11-2023 келісімшарты жасалды.

Сақтандыру объектісі - Сақтанушының кәсіби іс-әрекеті нәтижесінде үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және / немесе мүлкіне келтірілген зиянды өтеу жөніндегі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген міндетіне байланысты мүліктік мүдделер.

Келісімшарттың жасалуына негіз болған тәуекелдер:

  • Сақтанушының өз қызметі нәтижесінде үшінші тұлғалардың мүлкіне келтірілген залалды өтеу жөніндегі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген міндетіне байланысты жауапкершілігі.

Осы Келісім бойынша сақтандыру жағдайы болып табылады:

Сақтандыру жағдайы - бұл үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына және / немесе мүлкіне келтірілген зиянды өтеу үшін Сақтанушының кәсіби жауапкершілігін белгілеу фактісі және Сақтанушының заңды күшіне енген сот шешімі негізінде немесе Сақтанушының іс-әрекеті нәтижесінде жәбірленушілердің мүліктік мүдделеріне келтірілген зиянды өтеу міндеттемесі. Сақтанушының кінәсін Сақтандырушының жазбаша келісімімен мойындауы.

Келісімшарт бойынша сақтандыру сомасы 1 138 500 000 теңгені құрайды (барлық талаптарға жылдық жиынтық лимит), бірақ әрбір сақтандыру жағдайы үшін 907 350 000 теңгеден аспайды.

Сақтандыру шарты 1 (бір) жылға 2023 жылдың 19 тамызынан бастап 2024 жылдың 18 тамызына дейін жасалады.