Netherlands

Aon bij rondetafelgesprek Pensioenakkoord

 

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer heeft Aon uitgenodigd om op woensdag 4 november deel te nemen aan een openbaar rondetafelgesprek over het Pensioenakkoord.

Het doel van het rondetafelgesprek is om de informatiepositie van de Kamer op dit onderwerp te versterken. In het rondetafelgesprek zal de commissie, verdeeld over afzonderlijk blokken, met diverse partijen zoals experts/praktijkdeskundigen en toezichthouders spreken over genoemde onderwerp.

Centrale vraagstelling van het rondetafelgesprek is:

  • Over welke aspecten van het Pensioenakkoord moet nog besluitvorming plaatsvinden? Welke eventuele knel-en aandachtspunten zijn hierbij te markeren (juridisch, uitvoeringstechnische, Europeesrechtelijk, economisch)?
  • Welke (concrete) oplossingsrichtingen zijn daarbij denkbaar?

Programma van het rondetafelgesprek

Het openbare rondetafelgesprek vindt plaats op woensdag 4 november a.s. van 10.00 – tot 18.00 uur en bestaat uit vier blokken, te weten:

  • Blok 1: Actoren pensioenakkoord
  • Blok 2: Juridische aspecten
  • Blok 3: Economische aspecten / Toelichting stelsel
  • Blok 4: Uitvoeringsaspecten

Corine Reedijk, ALM-consultant bij Aon deelt in Blok 4D over Uitvoeringsaspecten / Communicatie de visie en ervaringen van Aon over deze onderwerpen. Aansluitend wordt onderling van gedachten gewisseld.

Het rondetafelgesprek is hier terug te zien (selecteer 17.02 - Mevrouw Reedijk voor het pleidooi van Aon).

Position paper Aon

Programma Rondetafelgesprek vaste commissie voor SZW