Netherlands

Internationale mobiliteit: van kwantiteit naar kwaliteit

Met de coronapandemie die op zijn eind loopt, herwaarderen werkgevers het nut en de noodzaak van internationale zakelijke reizen en mobiliteit. Nu het reizen in Europa geleidelijk weer op gang komt, ligt de focus meer op kwaliteit dan kwantiteit van de reizen

Lees verder ›

Aon benoemt Matthijs Geerts tot managing director Global Accounts & Financial Institutions

Matthijs Geerts (41) is met ingang van 1 juni benoemd tot managing director Global Accounts & Financial Institutions bij Aon Nederland. Hij wordt daarmee eindverantwoordelijk voor het aansturen van het accountmanagementteam dat zich richt op multinationals en financiële instellingen.

Lees verder ›

 

 

Dekkingsgraad pensioenfondsen houdt stijgende lijn vast in mei

Het verder stijgen van de rente over mei vertaalt zich, ondanks afname van de aandelen- en vastrentende waardenportefeuille, in een stijging van de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen over mei. De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad is in mei gestegen naar 124%. De aandelen- en vastrentende waardenportefeuille nam in waarde af, maar de rentestijging compenseerde de daling van het vermogen.

Lees verder ›

Aon: overheid wees alert op financiële risico’s van internetlabels

Met de afschaffing van de korting op de collectieve basisverzekering op komst, waarschuwt Aon voor de risico’s die verbonden zijn aan de relatief goedkopere internetlabels. Het risico bestaat dat de vaak jonge en gezonde consumenten die voor deze internetlabels kiezen niet altijd voldoende op de hoogte zijn van beperkende polisvoorwaarden, risico’s niet altijd goed inschatten of een gezonde financiële buffer missen.

Lees verder ›

 

See our careers
Life at Aon