Netherlands

Aon: overheid wees alert op financiële risico’s van internetlabels

Met de afschaffing van de korting op de collectieve basisverzekering op komst, waarschuwt Aon voor de risico’s die verbonden zijn aan de relatief goedkopere internetlabels. Het risico bestaat dat de vaak jonge en gezonde consumenten die voor deze internetlabels kiezen niet altijd voldoende op de hoogte zijn van beperkende polisvoorwaarden, risico’s niet altijd goed inschatten of een gezonde financiële buffer missen.

Lees verder ›

Dekkingsgraad pensioenfondsen stijgt ook in april verder door

Een sterke stijging van de rente over april vertaalt zich, ondanks afname van de aandelen- en vastrentende waardenportefeuille, in een stijging van de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen over april. De indicatieve* gemiddelde dekkingsgraad is in april gestegen naar 122%. De aandelen- en vastrentende waardenportefeuille nam in waarde af. De rentestijging compenseerde echter de daling van het vermogen.

Lees verder ›

 

 

Flinke stijging dekkingsgraden in maart – hoogste stand sinds ruim 10 jaar

Een sterke stijging van de rente over maart vertaalt zich ook in een flinke stijging van de dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen over maart. De indicatieve* gemiddelde dekkingsgraad is in maart gestegen van 114% naar 120%.

Lees verder ›

Forse premiestijging cyberverzekeringen door ransomware-aanvallen

De cyberverzekeringsmarkt blijft ook in 2022 hoogst uitdagend. Voor de eerste helft van dit jaar verwacht Aon prijsstijgingen, met in de tweede helft van 2022 kans op lichte stabilisatie. De enorme toename van ransomware-aanvallen zorgt ervoor dat het acceptatieproces van cyberverzekeraars steeds uitvoeriger en arbeidsintensiever is geworden in vergelijking met voorgaande jaren.

Lees verder ›

 

See our careers
Life at Aon