Netherlands

Welke wijzigingen worden in het basispakket van de zorgverzekering doorgevoerd?

 

Herstelzorg COVID in basisverzekering verlengd
Per 18 juli 2020 is tijdelijk paramedische herstelzorg voor coronapatiënten aan het verzekeringspakket toegevoegd. De afspraak was in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Maar deze termijn is inmiddels met een jaar verlengd tot 1 augustus 2022. Mocht het nodig zijn, dan kan deze termijn in 2022 weer verlengd worden, afhankelijk van het verloop van de corona-pandemie.

Herstelzorg voor coronapatiënten bevat onder meer inzet van de huisarts, de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. Dit wordt grotendeels vanuit de Zorgverzekeringswet vergoed. Paramedische zorg, zoals fysiotherapie, is belangrijk voor het herstel. Deze zorg bestaat meestal uit een gecombineerde inzet van fysio- of oefentherapeut, diëtist of ergotherapeut en wordt slechts beperkt of helemaal niet vanuit het basispakket vergoed. Gedurende een beperkte periode wordt het basispakket uitgebreid met vergoeding voor maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 8 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek voor de duur van maximaal zes maanden. Om voor herstelzorg in aanmerking te komen moet de patiënt binnen zes maanden na het einde van het acute ziektestadium worden verwezen naar paramedische herstelzorg.

Elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning
Elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie worden door Zorginstituut Nederland gezien als onderdeel van de aanspraak medisch specialistische zorg. Bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie maakt de patiënt zelf kosten die de patiënt kan declareren bij de zorgverzekeraar. Hiervoor zullen geen voorgeschreven tarieven en -prestaties worden vastgelegd.

Verblijf bij CAR-T-celtherapie
Op 1 mei 2020 is CAR-T-celtherapie toegelaten tot het basispakket. Dit is een behandeling waarmee cellen van de patiënt worden bewerkt, zodat ze in staat zijn kankercellen in het lichaam te herkennen en aan te vallen. Deze behandeling kan momenteel in vier expertziekenhuizen worden uitgevoerd. De behandeling duurt vier weken. Na twee weken behandeling mag de patiënt naar huis, mits hij of zij binnen 60 minuten in het ziekenhuis kan zijn. Voor patiënten die verder dan 60 minuten van een expertziekenhuis wonen, is het van belang dat ze voor de laatste twee weken elders in de buurt verblijven (bijvoorbeeld een hotel of vakantiewoning). Voor deze groep patiënten worden de kosten van het verblijf in de buurt van een expertziekenhuis vanaf 2022 vergoed vanuit van de Zorgverzekeringswet.

Meer informatie?
Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag.

Contact
Koen Kerstens
​Director Business Optimization
06 - 52 33 79 22
[email protected]