Netherlands

Hoe bereidt u zich voor op nieuwe crises?

 

Na de coronapandemie, nu de oorlog in de Oekraïne, een vluchtelingencrisis en voor de komende jaren steeds vaker klimaatgerelateerde crises. Toekomstige crisisscenario’s zullen zich bovendien steeds vaker in combinatie met elkaar voordoen. Dit komt omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn door allerlei factoren en soms een langdurig karakter hebben, zoals cybercrisis tijdens een pandemie met de nodige maatschappelijke onrust, of verstoringen in de supply chain. Kunt u zich hier dan nog wel op voorbereiden?

Welke invloed heeft u?
Duidelijk is dat de toekomst complex en onzeker is. Omdat huidige systemen en modellen onvoldoende houvast bieden, worden we uitgedaagd om anders na te denken over crises en gedwongen tot nieuwe keuzes. Onzekerheid en chaos zijn twee belangrijke bouwstenen van een crisis. Betekent dit dan dat we er geen invloed op hebben? Zeker niet. We kunnen de complexiteit zo veel mogelijk reduceren. Ons niet laten verblinden door naar de vele details te staren, maar met een open blik te kijken naar de grotere opgaven en de belangrijke vraagstukken die voor ons liggen.

Tips om uw organisatie klaar te stomen voor nieuwe crises
De opgave voor crisisorganisaties en -teams is het borgen van flexibiliteit en adaptief vermogen. Dit is het vermogen om tijdens een crisis te leren, flexibel te organiseren en de respons aan te passen aan de opgave die voor ons ligt. We geven u hiervoor graag enkele tips:

  • Herijk je crisisplan en houd het simpel: Zorg dat het systeem van plannen, mandaten, verantwoordelijkheden, besluitvorming en informatiedeling zo eenvoudig is dat het zich ook gemakkelijk laat aanpassen, wanneer dat nodig is.
  • Investeer in ‘rustige’ tijden in crisiscompetenties. Creëer inzicht in uw crisisvermogen op individueel, team- en organisatieniveau, zodat het een integraal onderdeel wordt van uw visie op leiderschap in de organisatie.
  • Ontwikkel lerend vermogen. Een adaptieve organisatie is in staat continu te leren en lessen te vertalen naar nieuwe strategieën. Dat vraagt om een visie en een systematiek voor evaluatie en reflectie die dat leren bevordert.
  • Investeer in uw netwerk en in bijzondere partners. Of het nu gaat om forensische expertise in het geval van een cybercrisis of de partners in de veiligheidsketen, zorg dat u ze kent en elkaars taal begrijpt.
  • Oefen met de keten en met de bijzondere partijen. Zet in de oefeningen niet de structuren centraal maar de opgave.