Netherlands

Wat is uw intellectuele eigendom waard?

 

Er is een aardverschuiving zichtbaar in de redenen waarom het ene bedrijf meer waard is dan het andere. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de veranderingen aan de bovenkant van onze aandelenkoersen, zoals naar de recente waardebepaling van een triljoen dollar voor Apple. In minder dan twee decennia domineren technologiebedrijven de top 10 . Vandaag de dag zijn dit o.a Apple, Microsoft, Amazon.com en Facebook.

Hoewel het intellectuele eigendom een aanzienlijke waarde vertegenwoordigt, hebben de meeste bedrijven moeite met het kwantificeren van deze waarde, bijvoorbeeld in het geval van potentiële fusies of overname. De implicaties van het niet volledig begrijpen van de waarde zijn aanzienlijk.

Diefstal van intellectueel eigendom is een zeer reële bedreiging voor bedrijven, of het nu het resultaat is van industriële spionage, hackers of eigen werknemers. Diefstal van gegevens vindt continu in een enorme omvang plaats. Toch laat het Global Cyber Risk Transfer Report van Aon en het Ponemon Institute 2017 een grote kloof zien tussen de inspanningen van bedrijven om cyber-bezittingen te verzekeren in vergelijking met fysieke middelen, het verzekeringsbudget voor de laatste is vier keer zo hoog.

Bovendien krijgen bedrijven die dit niet goed hebben geëvalueerd, te maken met ernstige problemen wanneer zij worden geconfronteerd met een rechtszaak tegen een octrooi of handelsmerk of wanneer zij een overname willen doen.

De diepte in
De trend dat intellectueel eigendom de belangrijkste bron van bedrijfswaarde is geworden, begon halverwege de jaren zeventig en versnelde na de financiële crisis in 2007 en 2008 met de opkomst van mobiliteit, cloud computing, sociale media en andere technologieën.

Dit is moeilijk te kwantificeren, maar het wordt steeds waardevoller. De noodzaak om de immer groeiende waarde van die immateriële activa te beschermen, is aanzienlijk. Kijk bijvoorbeeld naar de zogenaamde "patenttrollen", bedrijven die als enige doel hebben de rechten op patenten en winst te verkrijgen door middel van licenties of rechtszaken. Meer dan 10.000 bedrijven zijn ten minste één keer aangeklaagd door een patenttrol en in de afgelopen 10 jaar zijn rechtszaken met patenttrollen met 500 procent gegroeid.

Het begrijpen van deze waarde is ook cruciaal als het gaat om fusies en overnames. Een klassiek horrorverhaal is dat van een grote autofabrikant die een bekende luxe autofabrikant kocht. Na het afsluiten van de deal, ontdekte de autofabrikant dat het alles had verkregen wat nodig was om de luxe voertuigen te produceren… behalve het handelsmerk zelf. Dat werd verkocht aan een concurrerende onderneming.

Waarde verliezen omdat we het niet kunnen waarderen
"Zeer weinig bedrijven erkennen de waarde van hun intellectueel eigendom. Ook hebben ze geen strategie veiliggesteld die past bij hun bedrijfsstrategie om deze waarde op de lange termijn te maximaliseren," zei Brian Hinman, Chief Innovation Officer en Head of EMEA voor Aon's Intellectual Property Solutions.

De mogelijke gevolgen van het niet goed waarderen hiervan kent verschillende scenario's, zoals:

 • Intellectuele eigendom-strategie en bedrijfsstrategie niet op een lijn kunnen brengen:
  Hoewel veel bedrijven hun best doen zich te richten op de juridische aspecten zoals het indienen van een octrooi, schieten ze tekort in het herkennen en maximaliseren van de waarde van hun portfolio. Bedrijven gebruiken vaak het aantal patenten als maatstaf voor innovatie, in plaats van de groei van deze waarde. Daardoor kunnen bedrijven de waarde niet maximaliseren, maar kan het ook de intellectuele eigendom-strategie niet afstemmen met de algemene bedrijfsstrategie.
 • De waarde van intellectueel eigendom niet kunnen begrijpen:
  Plotseling duikt er een nieuw bedrijf op in de markt van een gevestigde onderneming. De start-up blijkt te zijn opgericht door een ontevreden ex-medewerker van deze gevestigde onderneming. Deze ex-medewerker heeft bij zijn vertrek intellectueel eigendom meegenomen. Maar welke waarde moet het bedrijf eraan hechten in een rechtszaak?
 • De waarde niet kunnen inschatten bij overnames en fusies:
  Een technologiebedrijf dat een acquisitie wil doen in de branche van netwerkbeveiliging, heeft misschien wel de keuze uit tientallen potentiële aankopen. Maar hoe maakt dit bedrijf de beste keuze? Om een succesvolle deal te sluiten is het nodig om de waarde van de verschillende intellectuele eigendommen van deze aankopen te weten.
 • Intellectueel eigendom niet goed beschermen:
  Soms zien bedrijven het belang niet en verzekeren het intellectueel eigendom daarom niet. Als het bedrijf de waarde niet kan kwantificeren, vindt het op de verzekeringsmarkt mogelijk geen bevredigende oplossing. Verzekeraars hebben de beschikking over beperkte gegevens en analyses. Daardoor krijgen verzekerden te maken met hogere eigen risico’s en andere vereisten.

Intellectueel eigendom meten om de waarde op te drijven en te beschermen
Naarmate de waarde van immateriële activa blijft toenemen ten opzichte van die van fysieke activa, wordt het steeds belangrijker dat bedrijven hiervan profiteren. Veel bedrijven vinden het verwarrend om hieraan een prijskaartje te verbinden, maar er zijn hulpmiddelen beschikbaar die kunnen helpen.

Bedrijven die deze waardes nauwkeurig meten, zijn beter in staat om die activa te beschermen en om ze te verbinden met de algemene bedrijfsstrategie. Het meten van de waarde kan dus een voordeel op de concurrentie opleveren en bedrijven in staat stellen maximaal rendement te halen uit hun inspanningen rondom innovatie.