Netherlands

Betrokken medewerkers maken het verschil

 

Een sterke en groeiende economie biedt meer mogelijkheden om in mensen te investeren. Uit onderzoek blijkt dat een hogere medewerkersbetrokkenheid leidt tot een hogere omzet.

Brexit leidt tot daling betrokkenheid

Uit het rapport Trends in Employee Engagement 2018 van Aon blijkt dat voornamelijk de grootste markten in Azië en Afrika verantwoordelijk zijn voor de wereldwijde stijging van de medewerkersbetrokkenheid. Van de 29 grootste markten die zijn onderzocht, daalde de medewerkersbetrokkenheid in het Verenigd Koninkrijk het meest. Dit komt deels door de onzekerheid omtrent de Brexit. In de Verenigde Staten bleef het cijfer gelijk. Hoewel de medewerkersbetrokkenheid wereldwijd gezien weer op recordhoogte staat, varieert de mate van betrokkenheid per land als gevolg van economische, politieke en culturele factoren.

Europa blijft achter

De medewerkersbetrokkenheid in Europa schommelt sinds 2014 tussen de 58% en 60%, maar is de afgelopen zeven jaar over het algemeen wel toegenomen. Dit neemt niet weg dat van de landen waar de medewerkersbetrokkenheid het meest is gestegen, er slechts vier in Europa liggen. De medewerkersbetrokkenheid nam in Frankrijk met zes procentpunt en in Nederland met zeven procentpunt toe. In zowel Oostenrijk als Zweden werd een duidelijke stijging van negen procentpunt genoteerd.

Afgelopen jaar was er in Europa sprake van economische groei en politieke stabiliteit. Opvallend is dus wel de daling van de betrokkenheid in het Verenigd Koninkrijk met drie procentpunt. Deze daling wordt waarschijnlijk in grote mate veroorzaakt door de onzekerheid rondom de Brexit.

De toekomst

Bedrijven met een hoger dan gemiddelde medewerkersbetrokkenheid profiteren van een hogere productiviteit van medewerkers, een lager personeelsverloop en een hogere klanttevredenheid. Dit zijn allemaal factoren die aanzienlijk kunnen bijdragen aan een verbetering van de financiële prestaties. Bedrijven kunnen beter inspelen op het continu veranderende economische en geopolitieke landschap door een cultuur te creëren waarin de betrokkenheid van medewerkers wordt gestimuleerd.