Netherlands

De Gezonde Week wérkt

 

Veel bedrijven worstelen met het opstellen en uitvoeren van beleid rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Zo wilde een klant van Aon voorbereid zijn op de toekomst waarin zij steeds meer te maken krijgen met medewerkers die vergrijzen en steeds later met pensioen gaan, maar wél fit en vitaal de pensioendatum wil halen.

Investeren in duurzame inzetbaarheid, maar hoe?

Martijn Geenen, Client Manager van Aon, vertelt: “Mijn klant, een wereldwijd opererende producent van chemische producten met meer dan 500 medewerkers in Nederland, vroeg ons om ondersteuning bij het ontwikkelen van het beleid en de praktische uitvoering ervan. Vragen die hierbij aan de orde kwamen waren: Welke providers kunnen ons helpen met wat we nodig hebben? Hoe maken we goede afspraken met providers? Hoe communiceren we effectief over duurzame inzetbaarheid met onze medewerkers? Net als veel andere bedrijven wilde deze klant de werknemers ook ondersteunen bij financial planning. Vijftigplussers lopen vaak rond met vragen over de mogelijkheden van eerder stoppen met werken en de financiële planning voor nu en in de toekomst."

Werknemers aan de slag tijdens de Gezonde Week?

Het toeval wilde dat Aon zelf op dat moment ook bezig was met een interne campagne rondom vitaliteit en duurzame inzetbaarheid genaamd ‘De Gezonde Week’. Medewerkers van Aon konden een week lang aan de slag met allerlei workshops rondom de thema’s werkstress, voeding, slapen, mindfulness en omgaan met de impact van smartphones en e-mail in ons leven. Martijn zag dat het initiatief enthousiast werd ontvangen door collega’s: “We besloten daarom ook bij deze klant een Gezonde Week te organiseren. Het programma werd volledig aangepast aan hun behoeften en wensen. Zo wordt er binnen het bedrijf bijvoorbeeld 24 uur per dag, dus in ploegendiensten gewerkt. Onregelmatige werktijden hebben invloed op het slaap- en eetgedrag van werknemers. Een extra uitdaging dus om mensen vitaal en fit te houden.”

Funding door zorgverzekeraar

Martijn vertelt over de financiering van het project: “De klant betaalt een deel van de kosten door een vergoeding aan Aon. Voor een groot deel van de kosten konden we het jaarlijkse budget van de zorgverzekeraar gebruiken, omdat Aon ook de intermediair is voor de collectieve zorgverzekering voor de medewerkers. Zo werd het een gezamenlijk project met als doel de vitaliteit van alle werknemers te verbeteren. Er werd een divers en professioneel programma opgesteld. Medewerkers reageerden enthousiast en deden massaal mee aan de workshops”. De thema’s die tijdens de Gezonde Week werden behandeld waren: Werkgeluk, Slaap en ontspanning, Gezondheid en voeding, Fit for the job, Financial fit en Bewegen. Stress en onregelmatig werken liep als een rode draad door al deze thema’s heen als belangrijk aandachtspunt. Na de workshops kregen de medewerkers een persoonlijke ‘Fitscore’ en een gesprek met een adviseur van Aon. Als afsluiting van deze deelname kreeg iedereen inzicht in wat voor hun persoonlijk belangrijk was om zelf op kantoor én thuis mee aan de slag te gaan.

Meer informatie over de Gezonde Week? Klik hier.