Netherlands

Welke veranderingen brengt Prinsjesdag voor de Zorgverzekeringswet?

 

Jaarlijks worden er op Prinsjesdag een aantal zaken aangekondigd rondom de zorgverzekering. Zo wordt de hoogte van het verplichte eigen risico en de uitbreidingen of beperkingen van het verzekeringspakket bekend gemaakt. Daarnaast heeft het ministerie van VWS een gemiddelde nominale premie berekend en wordt de hoogte van de inkomensafhankelijke bijdrage gepubliceerd. Weer volop nieuws dus.

Eigen risico blijft gelijk

Het verplichte eigen risico blijft ook in 2020 ongewijzigd. Gedurende deze kabinetsperiode, dus in principe tot en met 2021, is het verplichte eigen risico bevroren op 385 euro per jaar.

Wel is het zo dat de zorgkosten nog ieder jaar stijgen. Deze stijging kan niet gecompenseerd worden met een stijging van het eigen risico. Daarom moet dit betaald worden uit de inkomensafhankelijke bijdrage en de zorgpremie.

Stijging zorgpremie

Het ministerie van VWS verwacht dat de premie in 2020 met 37 euro op jaarbasis zal stijgen. Dit is dus iets meer dan 3 euro op maandbasis. Dat de premie stijgt is geen verrassing. Dit heeft te maken met de nog steeds stijgende zorgkosten en de lagere solvabiliteit van zorgverzekeraars. Maar een premiestijging van 37 euro per jaar is een stuk lager dan de inschatting die VWS vorig jaar maakte (76 euro per jaar). In eerdere jaren kwam het vrijwel altijd voor dat de premiestijging achteraf meeviel, omdat de zorgkosten lager uitvielen dan tevoren werd verwacht. Of dat in 2020 ook het geval is, valt nog te bezien, zeker omdat de premiestijging laag lijkt te zijn ingeschat. Uiteindelijk zijn het de zorgverzekeraars zelf die de hoogte van de zorgpremie vaststellen.

Maximale collectiviteitskorting verlaagd

In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat zorgverzekeraars collectiviteitskorting mogen geven. Het oorspronkelijke idee achter zorgcollectiviteiten is dat ze, conform de Zorgverzekeringswet, zouden moeten leiden tot een besparing op zorgkosten.

In de praktijk blijken er veel collectiviteiten te zijn die alleen gebruikt worden om korting te genereren. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft daarom besloten de Zorgverzekeringswet aan te passen. De maximale collectiviteitskorting die verzekeraars op de basisverzekering mogen geven, wordt vanaf 2020 gehalveerd van 10% naar 5%.

Inkomensafhankelijke bijdrage daalt

Voor 2019 had het ministerie van VWS de nominale premie te hoog ingeschat: zorgverzekeraars hebben de premie een stuk lager vastgesteld. Omdat de inkomensafhankelijke bijdrage is gerelateerd aan de gemiddelde premie die VWS verwacht, hebben werkgevers vorig jaar te veel inkomensafhankelijke bijdrage betaald.

Voor 2020 heeft het ministerie van VWS het percentage van de inkomensafhankelijke bijdrage dan ook lager vastgesteld dan voor 2019. Het percentage daalt van 6,95% in 2019 naar 6,70% in 2020. Dit betekent dat werkgevers in 2020 een lager percentage inkomensafhankelijke bijdrage gaan betalen over het loon van de werknemers dan in 2019 het geval is.

Zorgcollectiviteit nog nuttig?

Heeft het nog nut om een collectief zorgcontract voor uw werknemers in te richten of in de lucht te houden, nu de maximale collectiviteitskorting op de basisverzekering wordt gehalveerd? Ja! Vindt Aon.

De werking van een zorgcollectiviteit gaat volgens Aon veel verder dan alleen het realiseren van een kostenbesparing op de Zorgverzekeringswet. Veel werkgeverscollectiviteiten worden geladen met het doel verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen of te verkorten. Daarom bevatten zorgcollectiviteiten, voor zowel werkgevers als maatschappelijke organisaties, afspraken die veel breder zijn, bijvoorbeeld in de aanvullende pakketten. De besparingen die uit dergelijke afspraken voortkomen, zijn niet gekoppeld aan de basisverzekering. Ze vallen daarom buiten de scope van het ministerie van VWS, maar binnen de scope van de relatie die u met Aon en verzekeraars heeft opgebouwd. Als werkgever betaalt u de schadelast van verzuim en arbeidsongeschiktheid immers vrijwel volledig zelf.

Bij het collectief aanbieden van een zorgverzekering is het belangrijk dat u het zorgaanbod positioneert als een integraal onderdeel van uw preventie- en gezondheidsbeleid; niet slechts als een verzekeringsvoordeel voor medewerkers. Zo krijgt de zorgverzekering een strategische rol en haalt zowel u, de werkgever, als de medewerkers er veel meer uit. Daarnaast draagt het positief bij aan uw employer branding op het gebied van welzijn.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over zorgcollectiviteiten? Of heeft u andere vragen over wat de wijzigingen die op Prinsjesdag zijn aangekondigd voor u betekenen? Neemt u dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag.