Netherlands

Kortingsdreiging op pensioenfondsen afgewend?

 

Bij de huidige, geschatte gemiddelde dekkingsgraad van 100% in november lijken de meeste fondsen echt uit de gevarenzone. Maar het blijft daarbij de vraag wat december ons uiteindelijk brengt. “Gezien de volatiliteit op de financiĆ«le markten blijft het ook dit jaar spannend hoe deze laatste maand uitpakt voor de dekkingsgraad”, zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon’s Retirement Solutions. “We hebben vorig jaar gezien dat de laatste maand van het jaar nog voor verrassingen kan zorgen.”

Kortingsdreiging afgewend?

Kortingsdreigingen zullen dit jaar waarschijnlijk meevallen, maar het is de vraag wat er de komende jaren gaat gebeuren. Uit het transitiekader moet blijken wat de vereiste dekkingsgraad wordt in de jaren tot 2026. Minister Koolmees zal de uitwerking van het transitiekader indienen met het wetsvoorstel Pensioenakkoord.

Ook de uitvoering blijft een uitdaging

Daarnaast geven pensioenfondsen aan dat zij nog een lange weg te gaan hebben voordat zij over kunnen naar het nieuwe stelsel. De Pensioenfederatie deed onlangs een beroep op de politiek om niet te snel te veel te vragen, zodat fondsen hun IT-capaciteit kunnen spreiden.

Fondsen hebben te maken met dubbele lasten: enerzijds moeten de huidige systemen nog intact blijven en nog een aantal jaren functioneren. Anderzijds moeten ze nieuwe systemen bouwen voor de uitvoering van het nieuwe stelsel. “We zien dat fondsen eerder over willen naar het nieuwe stelsel, om van de dekkingsgraadproblematiek af te zijn”, zegt Driessen. “Het is echter wel zaak dat de overgang zorgvuldig plaatsvindt zodat het vertrouwen in de sector herstelt. Het is daarbij van belang dat de systemen goed opgezet en getest zijn. Juist dat laatste aspect kan nog wel voor vertraging aan de fondsenkant zorgen”.

Het is ook van belang hoe de exacte invulling van bepaalde aspecten van het pensioenakkoord eruit gaat zien. Aon ziet dan ook uit naar het consultatiedocument, waaruit de verdere invulling en detaillering van het pensioenakkoord moet blijken. Uiteraard blijven wij u hierover informeren.