Netherlands

Continuïteit vormt het bestaansrecht van uw organisatie

 

Uw inspanningen zijn gericht op waarborging van uw bedrijfscontinuïteit. Ontwikkelingen zoals digitalisering, ketenintegratie, beperkte(re) beschikbaarheid van grondstoffen, klimaatveranderingen en connectiviteit vergroten de kwetsbaarheid. Hoe krijgt u hier meer grip op?

Bedrijfscontinuiteit management

Het blijft een uitdaging om bij continuïteitsverlies adequaat te reageren, de schade te beperken en een snel herstel te bevorderen. Maar juist dan kan een organisatie het verschil maken en het vertrouwen van klanten behouden. Effectief business continuity management hoort daarbij en kan het verschil maken tussen faillissement of succesvol voortbestaan.

Handleiding BCM en crisismanagement

De specialisten van Aon maakten - in opdracht van NBA-ledengroep intern- en overheidsaccountants - een handleiding voor internal auditors ontwikkeld. Deze handleiding gaat over het toetsen van en adviseren over business continuity management (BCM) en crisismanagement.

De handleiding bestaat uit een stappenplan om de organisatie te toetsen op BCM en crisismanagement en tips voor het ontwikkelen en het verstevigen van de adviesrol van internal audit. De handleiding is geschreven voor internal auditors, maar is ook relevant voor bestuurders en commissarissen. Bekijk hier.