Netherlands

Marktontwikkelingen en trends van zorgcollectiviteiten

 

Hoewel de zorgverzekeraars het beleid van het afgelopen jaar continueren is er zeker wel sprake van een aantal trends binnen de collectieve zorgverzekeringen.

Trends gericht op de verzekeringsnemer

Wat opvalt dit jaar zijn de volgende trends waarbij binnen een zorgcollectiviteit wordt ingespeeld op veelal de behoeftes van de verzekeringsnemer;

 • Grotere rol voor vitaliteit
  Uit onderzoek (Equalis) blijkt dat zorgverzekeringen met invulling gericht op vitaliteit een positieve impact kunnen hebben op aanpalende gebieden zoals bijvoorbeeld verzuim. Zorg, verzuim en arbeidsongeschiktheid (verzekeringen) zijn op dit moment heel financieel gedreven middels kortingen en aanvullende vitaliteits-/zorgbudgetten.
 • Nadruk op online health coaching via apps en online portals.
  De impact van Corona helpt mee in de verdere ontwikkeling van het online aanbod. De verzekerde heeft hierbij zelfs de mogelijkheid om met korting producten te kopen van geselecteerde providers.
 • Toevoeging aanvullende verzekeringen
  De toegevoegde waarde van een collectiviteit wordt mede gerealiseerd door het toevoegen van specifieke, aanvullende verzekeringen zoals bijvoorbeeld ongevallen- of reisverzekeringen die specifiek inspelen op risico’s voor de verzekeringsnemer.
 

Trends vanuit verzekeraars

Vanuit de zorgverzekeraars is een duidelijke trend zichtbaar, waarin we zien dat er steeds meer aandacht is voor het rendement van de zorgverzekering.

 • Verharding van de markt
  Zorgverzekeraars ervaren op dit moment een grote mate van onzekerheid omtrent de impact van Corona en een belangrijke pijler - het behalen van beleggingsrendement - is op dit moment beperkt. Het gevolg is dat verzekeringsadviseurs, zoals Aon, inmiddels ervaren dat verzekeraars vanuit eigen beweging een zorgcollectief opzeggen of middels lagere kortingen dit minder aantrekkelijk maken.
 • Grotere rol voor de adviseur
  Op basis van de uitgevoerde marktonderzoeken wordt voor dit jaar duidelijk dat verzekeraars verder segmenteren op specifieke sectoren, omvang van een collectiviteit en de mate waarin zorginhoudelijke afspraken zijn gemaakt en worden geïmplementeerd. Voor Aon als adviseur wordt het hiermee in de advisering nog belangrijker om op basis van de klantbehoefte de meest geschikte verzekeraar en bijbehorende aanvullende verzekeringen te selecteren. Hierbij houden wij uiteraard ook het aanbod van de relatief “kleinere” en daarmee vaak flexibere zorgverzekeraars nauwlettend in de gaten.
Collectiviteitskorting
Zorgverzekeraars mogen collectiviteiten korting geven op de premie van de Zorgverzekeringswet (basisverzekering). Vanaf 2020 bedraagt de maximale korting 5%. Het ministerie van VWS heeft al aangekondigd voornemens te zijn de collectiviteitskorting op de basisverzekering per 2023 volledig af te schaffen. Vanuit Aon gebruiken we de tijd tot 2023 om samen met werkgevers en zorgverzekeraars uit te tekenen wat dit betekent en hoe zorgcollectiviteiten er na ’23 precies uit gaan zien. Een medewerker die relatief veel zorg nodig heeft, zal vaak heel kritisch kijken naar de polis en minder bereid zijn tot switchen van verzekeraar. De jongere en gezonde medewerker met minder zorgbehoefte zal veel meer kijken naar de prijs.

Wij zien ook in de toekomst een duidelijke markt voor zorgcollectiviteiten. Niet alleen als sturingsmiddel voor de zorgbegroting in Nederland, maar juist ook voor werkgevers. Zij kunnen via een zorgcollectiveit hun vitaliteits- en verzuimbeleid vormgeven en werken aan preventie en juist dát lijkt ons nu, zeker in COVID-tijd, essentieel. Aangezien bijna 70% van de Nederlanders betaald werk verricht, hebben werkgevers een groot bereik en kunnen zij dagelijks invloed uitoefenen op een goede leefstijl.