Netherlands

De impact van het coronavirus op de zorgpremie

 

De impact van het coronavirus vormt een uitdaging voor zorgverzekeraars om de zorgpremie voor het jaar 2021 te berekenen. Zeker is dat de hoogte van de premie afhankelijk is van de ontwikkeling van de zorgkosten.

Continuïteitsbijdrage

De zorgkosten voor verzekeraars worden grotendeels beïnvloed door de continuïteitsbijdrage en de werkelijke consumptie van verzekerden. Vanwege de beperkte mogelijkheid tot zorgconsumptie zijn een aantal zorgverleners in financiële problemen gekomen. Bijvoorbeeld fysiotherapeuten en tandartsen. Om de continuïteit van zorgverleners te waarborgen heeft Zorgverzekeraars Nederland de continuïteitsbijdrage in het leven geroepen. Dit is een bijdrage voor zorgverleners om hen te compenseren voor de gemiste omzet. Hierdoor komen ze minder snel in de financiële problemen en is de beschikbaarheid van zorg voor komende jaren gegarandeerd. Hoewel dit een vrijwillige keuze is van zorgverzekeraars hebben nagenoeg alle zorgverzekeraars aan deze regeling mee gedaan.

Schadecijfers geven ander beeld dan vorig jaar

Zorgverzekeraars hebben daarnaast te maken met extra ziekenhuiskosten als gevolg van patiënten die besmet zijn met het coronavirus. Hierdoor verwachten zorgverzekeraars dat de totale zorgkosten in 2020 hoger zullen zijn dan in voorgaande jaren. Een bijkomend aspect is dat de cijfers niet vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. De cijfers worden namelijk beïnvloed doordat verzekerden niet in staat geweest zijn om reguliere zorg te consumeren. Ziekenhuizen hebben immers een beperkte capaciteit gehad. Hierdoor zijn diverse operaties uitgesteld, waardoor de huidige schadecijfers minder goed te vergelijken zijn met voorgaande jaren. De premie/schadecijfers van zorgverzekeraars zullen dit jaar daarom een heel ander beeld geven dan over voorgaande jaren.

Premie 2021 bekend op 12 november

Op basis van onze informatie zullen veel verzekeraars zich beroepen op de ervaringscijfers van de afgelopen jaren voor het vaststellen van de premie van 2021. De overheid verwacht dat de basispremie in 2021 stijgt met zo’n €5 per maand, wat de verzekerde uiteindelijk zal betalen, wordt bepaald door de zorgverzekeraars. In het regeerakkoord 2017-2021 is afgesproken dat het eigen risico niet verandert en daarom ook komend jaar zal uitkomen op €385 per jaar. De definitieve premie wordt gebruikelijk uiterlijk op 12 november door de zorgverzekeraars bekend gemaakt.