Netherlands

Herstelzorg coronapatiënten tijdelijk opgenomen in basisverzekering

 

Er wordt steeds meer bekend over de impact van het coronavirus. Veel ernstig zieke coronapatiënten houden langdurige gezondheidsklachten, zoals kortademigheid, geheugenproblemen, vermoeidheid en verlies aan spierkracht. Om deze reden is vanaf 18 juli 2020 de basisverzekering tijdelijk uitgebreid met een vergoeding voor herstelzorg voor mensen die ziek zijn geworden door het coronavirus.

Welke zorg wordt vergoed?

Coronapatiënten konden bij hun herstel al gebruik maken van de huisarts, de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. Deze vormen van zorg werden al vergoed vanuit de basisverzekering. Sinds 18 juli komt daar de volgende zorg bij:

  • Fysio- en oefentherapie, maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie, maximaal 8 uur
  • Diëtetiek, maximaal 7 uur

Het gaat dan om patiënten die op de intensive care hebben gelegen, die op een verpleegafdeling zijn behandeld of thuis ernstig ziek zijn geweest.

Bij ernstige klachten wordt zes maanden herstelzorg vergoed. Hierbij maakt het niet uit of men in het ziekenhuis, op de intensive care of thuis is behandeld. Om gebruik te kunnen maken van de vergoeding voor herstelzorg is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist. Is na die periode meer zorg nodig? Dan kan de periode verlengd worden met nog een keer zes maanden. Ook nieuwe patiënten die het komende jaar herstelzorg nodig hebben, krijgen een vergoeding.

Onderzoek

Patiënten die van de regeling gebruik willen maken, wordt gevraagd mee te werken aan een onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Door de onbekendheid van het coronavirus is nu namelijk nog niet duidelijk welke herstelzorg effectief is. Deelname aan dit onderzoek is verplicht om in aanmerking te komen voor vergoedingen.