Netherlands

Dekkingsgraden pensioenfondsen stijgen in augustus

 

Zijn alle pensioenfondsen aan het einde van dit jaar uit de gevarenzone? De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen steeg in augustus van 93% naar 96%. Dit herstel is zowel een gevolg van een rentestijging, als van het herstel van de aandelenmarkten.

Herstel belegd vermogen houdt aan

Augustus was een goede maand voor financiële markten en alweer de vijfde opeenvolgende maand waarin het herstel doorzette. Pensioenfondsen profiteerden niet alleen van een positief resultaat op hun beleggingen, maar ook van de oplopende rente.

Het sentiment op de aandelenmarkten bleef goed, vooral in Amerika. Daar stegen de beurzen naar recordhoogtes, met name gesteund door de technologiesector. En beleggers lieten zich niet negatief beïnvloeden door de oplopende spanningen tussen China en de Verenigde Staten en de voortdurende coronapandemie.

Op de financiële markten stegen de wereldwijde aandelen met circa 5%, waarbij de aandelen van ontwikkelde markten en opkomende markten met respectievelijk 5,8% en 1,1% stegen. Hoewel niet zo sterk als vorige maand was er in augustus ook een afname van de kredietrisico’s waarneembaar met dalende spreads.

Kortingsdreiging niet volledig afgewend

Met de uitwerking van het pensioenakkoord wordt de vrijstellingsregeling van vorig jaar ook dit jaar ingezet. Dat betekent dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven de 90% de pensioenen niet hoeven te korten. Met een gemiddelde dekkingsgraad van 96% zullen de meeste fondsen boven de 90% uitkomen. Toch zijn er mogelijk nog enkele fondsen die onder de grens van 90% blijven. Er is dan ook een kans dat er toch beperkte kortingen doorgevoerd worden aan het eind van dit jaar.

Nieuw contract en rente

Hoewel de dekkingsgraden in augustus behoorlijk stegen, liggen ze gemiddeld gezien nog steeds onder de 100%. Dat betekent dat er voor iedere euro pensioen niet genoeg geld in kas is. Per 1 januari 2021 krijgen de fondsen te maken met de nieuwe UFR. DNB heeft bekendgemaakt deze gefaseerd in te voeren. De nieuwe UFR houdt voor de lange looptijden meer rekening met de, momenteel lage, marktrente. Dekkingsgraden zullen daardoor dalen en dit kan wel om 6%-punt dekkingsgraad gaan. Deze daling wordt nu beperkt door de gefaseerde invoer en wordt afhankelijk van de ontwikkeling van de marktrente stapsgewijs genomen

Inmiddels is in pensioenenland ook de discussie over het nieuwe contract en de lage rente losgebarsten. Ook al heet het contract ‘zonder rente’ te zijn; op het moment van vertalen van een persoonlijk pensioenkapitaal naar een aanspraak komt rente toch om de hoek kijken. De huidige verslechterde positie van pensioenfondsen is met name door de rentedaling ontstaan. Met het nieuwe contract wordt het probleem van de lage rente dus niet geheel weggenomen. De rente is namelijk ook van belang wanneer de aanspraken uit het huidige contract vertaald worden naar kapitalen. “Het blijft dus spannend hoe de rente zich gaat ontwikkelen”, zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon’s Retirement Solutions. “De huidige economische omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis, met lage rentes als gevolg van het steunpakket, maken het voor pensioenfondsen erg lastig.”